Co by se mohlo o logistice učit na základních školách

Současný trend ve vzdělávání nám říká, že čím delší čas strávíme na všeobecně zaměřených školách, tím delší čas máme pro to se rozhodnout, co budeme vlastně v životě dělat. Ale čím dříve se pro konkrétní kariéru začneme připravovat, tím lepší máme předpoklady pro úspěch. Mnohdy stojí za nešvarem nikam se neubírajícího studia pouze neinformovanost – proto je důležité začít rozšiřovat odborné obzory už na základních školách. 

Zveřejněno
02
Únor 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Současný trend ve vzdělávání nám říká, že čím delší čas strávíme na všeobecně zaměřených školách, tím delší čas máme pro to se rozhodnout, co budeme vlastně v životě dělat. Ale čím dříve se pro konkrétní kariéru začneme připravovat, tím lepší máme předpoklady pro úspěch. Mnohdy stojí za nešvarem nikam se neubírajícího studia pouze neinformovanost – proto je důležité začít rozšiřovat odborné obzory už na základních školách. 

Stejně jako některé děti jeví zcela neoddiskutovatelné studijní předpoklady již v brzkém věku a odcházejí na víceletá gymnázia, stojí i další obory na souhrnu vlastností, které se u dětí mohou projevovat už na základní škole. A právě základní škola může být pro výběr kariéry stěžejním místem. Po jejím skončení stojí mladí lidé před rozhodnutím, jestli se věnovat konkrétnímu oboru, nebo pokračovat na gymnáziích. V případě, že o oboru logistika (ale samozřejmě také o mnoha dalších!) nikdy neslyšeli, logicky si ho ani nemůžou vybrat.

První z věcí, která by se o logistice mohla na základních školách učit, je to, že vůbec existuje také jako obor. Vždyť se v řadách mladých lidí najde spousta těch, kteří podle zásad efektivní logistiky fungují na denní bázi a mají předpoklady stát se prvotřídními logistiky. Je řada středních, vyšších odborných a vysokých škol, kde lze studovat logistiku, takže nabídka uceleného vzdělávacího není sice dostatečná, ale existuje.

Když už je termín „logistika“ na základní škole zmíněn, měl by být také vysvětlen. V rámci přednáškových bloků, poraden pro volbu povolání, ale i v běžném vyučování má nepochybně osvětlení problematiky logistiky své místo. Je totiž úzce spojeno s tolik diskutovanou nutností zavést ve školách základy finanční gramotnosti a odpovědnosti. Toho lze dosáhnout mimo jiné poskytnutím širokého kontextu spotřebitelského života, a toho je logistika nedílnou součástí. Navíc samotné fungování tolik komplexní organizace jako je škola, nabízí pro názorné příklady z oblasti logistiky vhodný prostor.

Pro rozšíření řad teoretizujících i praktikujících logistiků je tedy třeba pěstovat povědomí o samotném oboru. Pokud je jedním z cílů logistiky jako oboru produkovat kvalitní odborníky, neměla by se teoretická příprava podceňovat. Cílit na dospělé logistiky s praxí a apelovat na to, aby své poznatky z praxe formalizovali, je pouze jednou z cest. Další je zaměřit se na mladé lidi a nadchnout je pro obor logistiky natolik, že se v její společnosti budou chtít pohybovat již od svých zhruba patnácti let. Během studia se sžijí i s praxí a časem budou jedním z největších zdrojů logistických inovací, protože přijdou do praxe nezatíženi konkrétními požadavky firmy a díky studiu budou mít skvělý přehled o kontextu celé své práce.

Logistická akademie bude mít vždy dveře otevřené pro všechny skupiny logistiků. Lidem vzdělaným v oboru logistiky pak může studium v Logistické akademii nabídnout maximální napojení na praxi, spoustu užitečných kontaktů a rozšíření znalostí konkrétních oblastí logistiky.