Efficient Logistic Forum 2014

V  pražském konferenčním centru GreenPoint proběhl dne 13.11.2014 už třetí ročník prestižního logistického fóra Efektivní logistika. Již tradičně byla diskutována aktuální témata oboru, přednášející přineslináměty a problematiky, které zasadili do kontextu jak oboru logistiky, tak, a to především, její praxe. Současné trendy představili etablovaní odborníci z řad akademiků, logistických profesionálů a vrcholových představitelů firem jak českých, tak zahraničních.   

 

Zveřejněno
26
Listopad 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V  pražském konferenčním centru GreenPoint proběhl dne 13.11.2014 už třetí ročník prestižního logistického fóra Efektivní logistika. Již tradičně byla diskutována aktuální témata oboru, přednášející přineslináměty a problematiky, které zasadili do kontextu jak oboru logistiky, tak, a to především, její praxe. Současné trendy představili etablovaní odborníci z řad akademiků, logistických profesionálů a vrcholových představitelů firem jak českých, tak zahraničních.   

V  rámci diskusního panelu se rozvinula moderovaná debata nad strategickou rolí supply chain managementu, novými směry v oboru. Celá problematika byla demonstrována na konkrétních příkladech firem, které svůj úspěch postavily především na silné roli logistiky a řízení dodavatelských řetězů. Přednášejícími na toto téma byli zástupci nejvyššího managementu, logistiky a vedení firem Grupo Antolin Turnov s.r.o., Logio s.r.o., Hamé s.r.o. a Červa export import a.s. 

Velký prostor dostalo také téma využití počítačových simulací v  logistice. Michal Polášek, výrobní inženýr Daikin Industries Czech Republic s.r.o., a Michal Šimon, vedoucí katedry průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity v  Plzni, představili význam nových technologií v  současné snaze o zvyšování výkonnosti a efektivity v  podnicích, pravidla, vstupní data a výstupy simulačních modelů logistických procesů. 

Závěrečný příspěvek Logistika – nové povolání! pak pronesl Jaroslav Bazala, president Logistické akademie. Ve svém příspěvku pohovořil o současných požadavcích na kvalifikaci logistických odborníků, systému i budoucnosti povolání „logistik“.

Jak se stalo dobrým zvykem, měli i letos všichni účastníci konference prostor pro výměnu zkušeností, navazování nových kontaktů a utužování těch starých. Konference Efektivní logistika je totiž pro všechny odborníky z  oboru, kteří rozumí komplexnosti logistiky a ví, že vhodná volba všech postupů a článků logistických řetězců je pro konečný úspěch klíčová.