Rozdíl ve studiu na Logistické akademii a na vysoké škole

Nový rok je ve znamení nových začátků. Pro někoho se sice teprve pomalu rozjíždí, pro někoho je v plném proudu, ale určitě se mezi vámi najde dost těch, kteří konec roku 2014 strávili bilancováním nad svou dosavadní kariérou. Rozhodli jste se posunout se výš na kariérním žebříčku? Dali jste si cíl zvýšit svou kvalifikaci, zefektivnit svou práci popřípadě najít úplně nový směr? Studium logistiky by mohlo být jedním z prostředků, jak svých cílů dosáhnete.

 

Zveřejněno
16
Leden 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Předsevzali jste si vyšší kvalifikaci?

Nový rok je ve znamení nových začátků. Pro někoho se sice teprve pomalu rozjíždí, pro někoho je v plném proudu, ale určitě se mezi vámi najde dost těch, kteří konec roku 2014 strávili bilancováním nad svou dosavadní kariérou. Rozhodli jste se posunout se výš na kariérním žebříčku? Dali jste si cíl zvýšit svou kvalifikaci, zefektivnit svou práci popřípadě najít úplně nový směr? Studium logistiky by mohlo být jedním z prostředků, jak svých cílů dosáhnete.

Pokud bylo jedno z vašich předsevzetí cokoliv týkající se zvyšování kvalifikace v oblasti logistiky, je třeba vzít své rozhodnutí pevně do rukou a vydat se určitým směrem. Jedním z těchto směrů je samozřejmě další studium. Můžete si podat přihlášku na jednu z vysokých škol, které nabízejí obor logistika (nebo obory příbuzné). Ať už zvolíte prezenční, kombinovanou nebo distanční formu studia, čeká vás návrat do školních lavic. Absolvujete přijímací řízení, u kterého fakt, že jste již praktikujícím logistikem, nemusí být zárukou úspěchu. Poté vás čekají roky studia a to i oborů (předmětů), které pro vaši kariéru nejsou tolik podstatné. 

Pro každého logistika je podstatná efektivita práce v jakékoliv oblasti života. Proto je třeba zvážit také tu možnost, že pod pojmem studium se nemusí vždy nutně ukrývat vysoká škola. Logistická akademie nabízí svým frekventantům řadu studijních výhod a akreditaci MŠMT pro udělování prestižních titulů uváděných za jménem.

Potřebné kvalifikace v Logistické akademii dosáhnete:

  • Efektivně.

Logistická akademie vychází především z praxe. Všechny kurzy i systém certifikace vychází výlučně z potřeb oboru a ze zkušeností odborníků. Sami si navíc můžete zvolit, v jaké oblasti logistiky si chcete svoje znalosti prohloubit či je zhodnotit. 

  • Rychleji.

Po výběru certifikačního stupně a podání elektronické přihlášky se vám v Logistické akademii vždy někdo věnuje a dohodne s vámi další podrobnosti. Podmínkou pro přijetí je „jen“ praxe, z praxe budete vycházet, praxí se budete zabývat a dílem také díky praxi obhájíte své závěrečné projekty. 

  • S větší jistotou.

V Logistické akademii vám je kdykoliv k dispozici odborná i morální podpora ze stran lektorů. Nemusíte se potýkat s úřednickým prostředím, společně s Logistickou akademií totiž sledujete stejný cíl – být odborníkem na slovo vzatým.  

  • V náročném, ale přívětivém prostředí.

Titul z Logistické akademie samozřejmě nedostanete zadarmo. Je třeba investovat svou píli, čas, energii a soustředění. Nicméně vizitkou Logistické akademie jsou absolventi úspěšní ve svých pozicích. Proto všichni frekventanti dostávají v průběhu celé certifikace maximální možnou podporu v podobě materiálů, e-learningu, manuálu, jak vypracovávat testy, a v neposlední řadě také konzultací. 

  • Udělení titulu, který má v oboru velkou váhu.

Logistická akademie vám po úspěšném absolvování závěrečných obhajob udělí prestižní titul uváděný za jménem. Logistická akademie je obecně nejuznávanější autoritou pro ověřování kvalifikace, proto tímto titulem garantuje každému, že jste odborníkem na svém místě. Prestiž získaného titulu je dále stvrzena certifikátem vrcholové instituce v budování logistické kariéry v ČR, kterou je Komora logistických auditorů

Zvažte svá očekávání, možnosti, vize a cíle. Dobře si promyslete, co bude pro vaší nastartovanou nebo budoucí kariéru nejlepší. Jste-li praktikujícím logistikem a nechcete se vracet zpět do školních lavic, může být Logistická akademie přesně tím odrazovým můstkem, který hledáte.