Logistika v době internetu

Internet se už před lety stal pro každého natolik všudypřítomnou záležitostí, že jeho používání je naprosto přirozené a málokdo si fungování bez něj umí představit. A tak už se na něj ani nedíváme jako na něco převratného, není to novinka. Ale jak se masové rozšíření a zdomácnění internetu na každém počítači a mobilním zařízení projevilo v logistice?

Zveřejněno
09
Únor 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Internet se už před lety stal pro každého natolik všudypřítomnou záležitostí, že jeho používání je naprosto přirozené a málokdo si fungování bez něj umí představit. A tak už se na něj ani nedíváme jako na něco převratného, není to novinka. Ale jak se masové rozšíření a zdomácnění internetu na každém počítači a mobilním zařízení projevilo v logistice?

V článku o historii logistiky jsme její vývoj periodizovali na čtyři období. To poslední, čtvrté a současné, je ve znamení nových technologií. Pro optimalizaci logistických systémů je internet jakožto komunikační a informační nástroj naprosto klíčový:

Obchodní partneři, klienti, zákazníky

  • Díky internetu a softwarovým aplikacím jsou koncoví zákazníci přímo integrováni do procesu tvorby obchodního výkonu a to jak maloobchodě tak ve velkoobchodě. To má zásadní vliv na parametry logistiky distribuce včetně její ekonomiky. 
  • Přes internet probíhá jak komunikace elementární tak i velmi komplexní (velké soubory transakcí. Různé platformy tak dávají prostor pro internetovou prezentaci služeb i výrobků, komunikaci se stávajícími i potenciálními klienty a partnery, nebo pro virtuální obchodní domy.
  • Na internetu jsou dostupné nabídky a popisy služeb vesměs všech společností, což vede k určité nepřehlednosti. Tato skutečnost pobízí firmy k co nejlepšímu odlišení se od konkurence především progresivním využitím prezentačních prostředků – a internet a reklama na něm je k tomu přímo ideální.
  • Významný posun v logistice a podnikání obecně přinesla i taková zdánlivá maličkost, jako je elektronické bankovnictví, které umožnilo přímou a rychlou komunikaci s bankami.
  • Klíčový význam má dále standardizace elektronické identifikace zboží (čárové kódy, RFID), jejímž gestorem jsou v celém světě národní společnosti GS1 (Global System One – „The global langure of business“ ).

Komunikace v rámci logistického řetězce

  • Zásadní zrychlení a další efekty přinesl internet v objednávání, fakturaci, průvodní dokumentaci distribuovaného zboží mezi odběratelem a dodavatelem atd. Díky využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií se tak významně zredukovaly chyby způsobené „lidským faktorem“.
  • V rámci napojeného řetězce několika firem nabízí internetové prostředí možnost využití tzv. extranetu, tj. vzájemného zpřístupnění určité části informací mezi obchodními partnery.   

Interní komunikace

  • Standardní komunikační internetové nástroje, jako je elektronická pošta, různé messengery a nástroje pro videokonference jsou dnes již běžnou každodenní součástí práce s počítačem. Lze tak omezit míru nutného cestování a data se přenášejí takřka v reálném čase. 
  • Intranet je komunikační systém uvnitř firmy, simuluje internetové prostředí a je využíván k administrativním úkonům, elektronické poště a k provozu různým firemních aplikací s diverzifikací oprávnění přístupů.

Zatím velmi briskně přenášíme „na dálku“ informace. Skutečnou revoluci v logistice by však přinesla až technologie teleportace, která má ve svém zadání „dálkový přenos zboží“. …ale na tu si asi budeme muset ještě chvíli počkat.