Jednorázovost v logistice jako systémová chyba

Jaká je úloha obalů v logistickém procesu? Má význam se jimi detailněji zabývat? Je snaha o minimalizaci odpadu z obalů spjatá toliko s ekologií a udržitelným rozvojem nebo přináší i úsporu nákladů a konkurenční výhodu?

Zveřejněno
19
Červen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Jaká je úloha obalů v logistickém procesu? Má význam se jimi detailněji zabývat? Je snaha o minimalizaci odpadu z obalů spjatá toliko s ekologií a udržitelným rozvojem nebo přináší i úsporu nákladů a konkurenční výhodu?

Spolu s dopravou, skladováním a manipulací tvoří nezbytnou součást logistiky právě obaly. Zastávají v celém logistickém procesu významnou úlohu a zdaleka nejsou jen obyčejnou skořápkou bránící poškození zboží. Vedle funkce ochranné plní také funkci informační, propagační a usnadňují manipulaci s výrobkem.

Spolu s rostoucí produkcí a nutností expedice produktů roste také spotřeba obalových materiálů a množství následného obalového odpadu. Zpětný odběr a recyklace se jeví jako nutnost. Jaké máme možnosti?

Které odpady nás nic nestojí? Ty, které nevznikly!

Jako ideální řešení se nabízí tendence snižování množství odpadů z obalů ještě před jejich vznikem, tedy prevence - redukování množství použitého obalového materiálu, snaha o jeho znovuvyužití v procesu logistiky a teprve v případě, že již dále upotřeben být nemůže, důsledná recyklace.

Průmyslový upcycling. Co si pod tím představit?

Poslední dobou se začíná objevovat nejen v odborných kruzích výraz UPCYCLING. V podstatě by se dalo říci, že představuje dávání nového smyslu a využití již použitým materiálům, zpravidla s nějakou další přidanou hodnotou. Na rozdíl od recyklace, kdy je nutné materiál degradovat pro další využití, upcycling se snaží získat ze stávajícího stavu materiálu maximum. Z tohoto pohledu vyplývá, že recyklace dostatečně neuvádí do rovnováhy otázku ekonomickou a ekologickou. Ano, protože odpad a veškerá práce s ním jsou nákladné.

Pohled na realitu obalového hospodářství

Ačkoli některé společnosti zabývající se upcyclingem jsou poměrně veliké (jako například TerraCycle, usilující eliminovat samotnou myšlenku odpadu vůbec), většina iniciativy v této oblasti je spíše drobná. A zatímco tento proces přitahuje poměrně značnou porci pozornosti, neovlivňuje průmysl stejnou měrou, jako jednotlivce či komunity. Na vině je pořád ještě několik překážek, které je potřeba překonat.

  1. Prvním a nejvýznamnějším je stále problém vnímání problematiky. Všeobecné povědomí je v této problematice poměrně nízké. Chceme-li toto povědomí zvýšit, musíme poskytovat více informací o výrobním řetězci, původu materiálů, zacházení s odpady. To znamená usilovnou vědomou snahu o vzdělávání. Managementu, pracovníků i zákazníků.
  2. Dalším problémem je chování samotných výrobců. Je potřeba, aby myšlenku vzdělání v oblasti obalového managementu přijali za svou a integrovali aspekt práce s materiálem, obaly a odpady do svých procesů.

Jaká máme východiska?

Jednoznačným závěrem je nutnost soustavného vzdělávání v oblasti klasifikace obalů, technologických možností a moderních přístupů k problematice obalů a odpadů z obalů a promyšlená práce s nimi.

Zaujalo vás téma?

Pokud je pro vás oblast minimalizace odpadů z obalů a možnosti znovuvyužívání obalových materiálů aktuální a rádi byste se dozvěděli více, nabízíme prakticky pojatý workshop nazvaný Jednorázovost jako systémová chyba. Pojďte si zkušeným lektorem Michaelem Radou vnést do problematiky nový pohled a ukázat, jak z problematické oblasti vytvořit konkurenční výhodu a zdroj zisku.

Více informací o workshopu najdete na našem webu:

http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/jednorazovost-jako-systemova-chyba