Kamil Košťál: Jak si v logistice stojí umělá inteligence?

„Na logistice mě fascinuje, že jde o proces, který se snaží vnést do chaosu řád. Největší výzvu vidím ve využití software pro dynamické plánování. Tedy, jak to udělat, aby systém poskytoval správná data, aniž by bylo třeba je pracně zajišťovat,“ říká Kamil Košťál, jednatel firmy key2business. Věnuje se inovací produktů, procesů a obchodních modelů.

Zveřejněno
31
Leden 2020
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

„Na logistice mě fascinuje, že jde o proces, který se snaží vnést do chaosu řád. Největší výzvu vidím ve využití software pro dynamické plánování. Tedy, jak to udělat, aby systém poskytoval správná data, aniž by bylo třeba je pracně zajišťovat,“ říká Kamil Košťál, jednatel firmy key2business. Věnuje se inovací produktů, procesů a obchodních modelů.

Na Logistics Ride vystoupí K. Košťál poprvé a jeho příspěvek rozhodně bude stát za pozornost. Nazval ho Proč digitalizovat logistiku.

Co se posluchači dozví? „Nevýhodou stávajících informačních systémů pro podporu plánování nebo řízení skladů je, že předpokládají striktní nastavení celého procesu toku dat a materiálů. V reálném životě se nicméně vyskytuje řada odchylek a výjimek, které vyžadují ruční zásahy do systému nebo jeho obcházení. To jsou důvody, proč mnohé firmy do softwarové podpory plánování nechtějí jít,“ vysvětluje Kamil Košťál.

Ve svém výkladu problematiky ukáže, jak si v porovnání s klasickými MRP a APS systémy stojí umělá inteligence a v čem si umí s plánováním nebo sklady poradit lépe než běžný software.

„Mimo logistiku mě zajímají související obory, jako digitalizace, automatizace a firemní kultura, ale také třeba sport,“ dodává jednatel key2business.

Vizí společnosti key2business je pomáhat firmám a lidem, aby mohli lépe pochopit nastupující trendy v inovacích, jako jsou Průmysl 4.0, digitalizace, automatizace a podobně.

Koupit jízdenku na Logistics Ride 2020