Logistika si s analytikou tyká

Cílem logistiky je zajistit správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, na správném místě a s co nejnižšími náklady. Aby tomu tak mohlo být, neobejdeme se bez dat a jejich správného uchopení – analytiky. Data je ovšem nutné shromažďovat ta správná a včas, chceme-li dosáhnout kýženého výsledku a maximálně uspokojit zákazníky.

Zveřejněno
20
Listopad 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Cílem logistiky je zajistit správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, na správném místě a s co nejnižšími náklady.

Aby tomu tak mohlo být, neobejdeme se bez dat a jejich správného uchopení – analytiky. Data je ovšem nutné shromažďovat ta správná a včas, chceme-li dosáhnout kýženého výsledku a maximálně uspokojit zákazníky.

Data v logistice

Proč jsou data velmi důležitá

Firmy data potřebují jako sůl. Čím více relevantních dat o svých zákaznících totiž vlastní, tím přesněji dokážou zacílit a nabídnout své služby. Díky datům zákazníky dobře poznají, možná ještě lépe, než je znají jejich blízcí. Analytika je totiž skvělá věc. Když se spojí data a um z nich vytáhnout to podstatné, člověk by se někdy divil, kolik zajímavých informací se dá vyčíst. Při sběru dat ovšem pozor. V nadcházejícím roce visí nad veškerým shromažďováním dat Damoklův meč – GDPR.

Data jsou skvělá i v tom, že s jejich pomocí lze předvídat budoucí chování zákazníků. Již umíme zjistit populární nákupy, preference jednotlivých spotřebitelů, nákupní historii, četnosti a místa nákupu, přednostní dodací plány či ochotu platit za urychlené dodání. A toto chování se v mnoha případech pravidelně opakuje. Dokážeme tedy vytvořit analytický model, podle kterého se mohou řídit rozvážky.

Proč data nebývají správná a včas

Toto je téma na dlouhou diskuzi. Ovšem ve většině případů to není ničím jiným než tím, že se data pravidelně neaktualizují, nejsou správně provázána, získáváme je zastaralými nástroji, nesbíráme relevantní data a existují šumy a překážky, které brání jejich doručení včas. To, že správná data nemáme včas, může být dáno i tím, že jsme již daty zahlceni, neumíme je správně zařadit, nevyznáme se v nich a nemáme v jejich třídění dostatečný systém. Problémem také muže být špatná a nekvalifikovaná osoba, která s daty pracuje. Na to vše je potřeba si dát pozor a pokud něco z toho nastane, zjistit příčinu a odstranit ji.

Propojení dat a skutečnosti

Vedle toho, že sbíráme data o našich zákaznících, je zásadní skupinou dat stav skladu. Abychom udrželi pořádek, je potřeba jednou za čas provést kontrolu, zda vše sedí a zda jsou naše data správná, aby se nám rok od roku nekupila chybovost. Typickou aktivitou v logistice, kdy dochází k narovnání rozdílů mezi daty a skutečností, jsou inventury. Inventury představují potřebnou zpětnou vazbu, která již začíná být aktuální vzhledem k tomu, že se blíží konec roku. Tak se jí neděste, ale naopak uvítejte.

Na problematiku zpracování dat pak úzce navazuje controlling. Je to analytice velmi blízká oblast, která stojí na nepřímém řízení podle stanovených ukazatelů (KPI, nákladové ukazatele). Na základě dat totiž napomáhá dosažení podnikových cílů tím, že zabraňuje překvapením a včas upozorňuje na hrozící nebezpečí.

Využití analytiky na maximum právě nyní

Listopad a první polovina prosince je absolutně nejvyšší sezónní top-stav pro balíkové služby, jakou jsou PPL, DPD, Geiss či UPS. Právě v těchto dnech by měla být data maximálně spolehlivá, přesná a bez jakýchkoli zádrhelů. Lidé jsou lační po věcech, protože se blíží Vánoce a nakupují dárky. Jediná chyba či špatný odhad může pro firmu znamenat velký úbytek zisku. Lidé se totiž rozhodují více impulzivně a když je neuspokojí jeden prodejce, přejdou rychle ke druhému.

Jaká kouzla analytika umožňuje

  • rychlejší uvádění produktů na trh
  • přesnější předpovědi chování zákazníků
  • rychlejší a pružnější dodávky
  • identifikování populárních produktů v dané geografické lokaci
  • dosažení vyšších příjmů
  • štíhlejší zásoby
  • nižší náklady

Shromažďování údajů vede ke zlepšení dodavatelských operací a posouvá logistiku na vyšší úroveň. Dopravci, znalí potřebných dat, mají například připravenu zásobu nejoblíbenějších produktů pro daná místa. Pak už jen stačí, aby si zákazník objednal, a během několika málo hodin má produkt doma (například si objedná v dopoledních hodinách a už po obědě si jej rozbaluje). Spokojenost klientů je zde maximální.

Předpovídání návyků spotřebitelů je výzva, tak si pro ni udělejte slušný základ - data!

I o analytice v logistice je studium logistiky na Logistické akademii. Postupte v logistice na vyšší level a staňte se diplomovaným logistikem. Informace o dálkovém studiu zde.