Nastala doba logistická

Už dávno neplatí, že k úspěchu firmě postačí výrobní know-how a špičkový marketing. Jak potvrzují přední strojírenské firmy, klíč dnes spočívá v kvalitní logistice. Více v článku prezidenta Logistické akademie Jaroslava Bazaly...

Zveřejněno
08
Prosinec 2021
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Kdyby výrok „nastala doba logistická“ vyšel z úst někoho z Logistické akademie, dalo by se v něm oprávněně hledat kus marketingu. Když ale tato slova prohlásí generální ředitel renomované strojírenské firmy, signalizují (a to objektivně) něco obecně platného. Už prostě nestačí špičkové výrobní know-how, byť doprovázené excelentním marketingem. Firmy musí vysoce profesionálně zvládat interní i externí logistiku. Tu externí (a často i tu interní) sice mohou svěřit logistickým providerům – to z nich ale nesejme potřebu rozumět logistice ve všech jejích aspektech a věnovat jejímu rozvoji nemalé trvalé úsilí.

Poptávka po vysoce výkonné a přitom pružné logistice je nebývalá

Jak se říká, „všechno zlé je k něčemu dobré“. To platí i o současném pandemickém období. Poptávka po vysoce výkonné a přitom pružné logistice je nebývalá. Velký pohyb proto zaznamenává i trh práce. Dotazy, zda na Logistické akademii nevíme o někom, kdo by byl vhodný pro tu či onu logistickou pozici, jsou řádově frekventovanější než kdykoli dříve.

Jaké jsou tedy rysy nastalé „doby logistické“? Vyjděme ze známé jednoduché, a proto populární, definice logistiky, která zní: „Správné věci, ve správný čas, na správném místě, při co nejnižších nákladech“. Co je vlastně v dnešní době „správné“?

Správné věci

Už ne ty, které prodává především jejich poměr kvalita/cena (snad mimo exkluzivního značkového zboží, na které je zákazník ochoten čekat „jakkoli“ dlouho), ale které prodává složitější poměr kvalita/cena /logistika. Vedle vlastní ceny výrobku (obecně zboží) je stále důležitější tzv. COP – cena okamžitého použití, tj. přidaná hodnota logistiky uvnitř firmy i v celém dodavatelském řetězci.

Správné místo

Už ne místo kdekoli na naší globalizované planetě – klíčovou roli sehrává dostupnost a zejména míra rizika, že tato dostupnost se promění na nedostupnost. Platí to stejně pro místa, odkud do firmy proudí vstupní materiál a komponenty, jako pro místa distribuční, ze kterých jsou obsluhováni zákazníci.

Správný čas

Už ne týdny či dokonce měsíce, ale dny a hodiny jsou tím správným časem, který je přípustný pro trvání dodacích lhůt vašich i našich dodavatelů. S tím souvisí vysoký tlak na zkracování průběžné dob výroby a snižování míry její rozpracovanosti. Je tu tedy nové zadání pro celou intralogistiku.

Co nejnižší náklady

Už ne ty, které se odvíjejí od co nejnižší úrovně mezd, nýbrž ty, které zaručí vysokou bezpečnost a stabilitu daného materiálového toku s minimálními nároky na pojištění rizik a krizové scénáře.

Nutnost nové interpretace

Zvládnutí výše uvedených nároků na logistiku a SCM (Supply Chain Management) je dnes již nemyslitelné bez masivního uplatnění nových technologií. Nicméně ani drony ani RFID ani digitální dvojčata a dokonce ani autonomní systémy s umělou inteligencí nesejmou z člověka odpovědnost za rozhodování o tom, co je a co není správné. Zdá se tedy, že nová „doba logistická“ na jednoduché definici logistiky nic měnit nemusí. Je jen třeba umět její obsah nově interpretovat. Budoucí vítězové tak již činí!