učebnice Logistika (Macurová, Klabusayová, Tvrdoň)

Ve 2. čtvrtletí 2018 vyšlo 2. upravené a doplněné vydání učebnice Logistika autorské trojice Macurová, Klabusayová a Tvrdoň. Knihu vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve svém vydavatelství SOET na Ekonomické fakultě. Učebnice má 370 stran a je určena nejen studentům a akademickým pracovníkům vysokých škol, nýbrž i širší odborné veřejnosti z oblasti logistiky i ekonomiky a řízení podniku.

Zveřejněno
12
Září 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ve 2. čtvrtletí 2018 vyšlo 2. upravené a doplněné vydání učebnice Logistika autorské trojice Macurová, Klabusayová a Tvrdoň. Knihu vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve svém vydavatelství SOET na Ekonomické fakultě. Učebnice má 370 stran a je určena nejen studentům a akademickým pracovníkům vysokých škol, nýbrž i širší odborné veřejnosti z oblasti logistiky i ekonomiky a řízení podniku.

učebnice pro VŠB Logistika

Publikace má široký záběr. Jejím těžištěm jsou principy, základní úlohy a nástroje logistického řízení. Autoři akcentují systémový přístup k logistice a pečlivé zvažování rozporných hledisek v logistickém rozhodování. Publikace obsahuje jak průpravné záležitosti týkající se kupříkladu stanovení norem spotřeby času, velikosti dávek, měření úrovně logistických služeb a logistických nákladů, tak hlediska a postupy, které se uplatňují v jednotlivých funkčních oblastech logistiky: v předvýrobní přípravě, při predikci poptávky, v nákupu, v řízení zásob, v plánování a řízení výroby, ve skladování, v distribuci. Pozornost je dále věnována uspořádání logistických řetězců, logistickým koncepcím štíhlosti, agility a ECR, rovněž tak metodice analýzy a zlepšování v logistice včetně doporučení vhodných metod. V nezbytném rozsahu jsou zastoupeny také pasáže týkající se technické stránky logistiky a právních aspektů logistiky.

Text je prokládán obrázky, ukázkovými příklady a rejstříkem, takže publikace je přehledná a srozumitelná.

Ve srovnání s prvním vydáním je druhé vydání podstatněji rozšířeno v částech týkajících se predikování poptávky, stanovení pojistné zásoby a využití dynamické simulace v logistice. Je aktualizován výklad celní problematiky a doplněny další obrázky a ukázkové příklady.

Identifikační údaje:

Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. (2018). Logistika, 2. upravené a doplněné vydání, SOET, vol. 16. Ostrava: VŠB – TU, Ostrava. ISBN 978-80-248-4158-8.