Zkusme ECR (Efficient Customer Response)

Projekt ECR vznikl už v polovině devadesátých let jako odpověď na zavádění informačních technologií do dodavatelských řetězců. Díky svému mezinárodnímu charakteru umožňuje sdílení zkušeností a materiálů mezi jednotlivými státy.

Účel iniciativy ECR výstižně shrnuje heslo: "Pracujme společně pro naplnění přání zákazníků lépe, rychleji, s nižšími náklady a trvale udržitelným způsobem."

Zveřejněno
24
Duben 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Co si pod tím představit a k čemu je to dobré?

Projekt ECR vznikl už v polovině devadesátých let jako odpověď na zavádění informačních technologií do dodavatelských řetězců. Díky svému mezinárodnímu charakteru umožňuje sdílení zkušeností a materiálů mezi jednotlivými státy.

Účel iniciativy ECR výstižně shrnuje heslo: "Pracujme společně pro naplnění přání zákazníků lépe, rychleji, s nižšími náklady a trvale udržitelným způsobem."

Jde o úspěšnou společnou iniciativu výrobců a členů dodavatelských řetězců s cílem zrychlit, zlevnit a usnadnit cesty od výrobce k zákazníkovi. Výhody v podobě nižších cen, širší nabídky i lepší dostupnosti produktů pak přináší ECR i samotným zákazníkům. Studie i realizované projekty dokazují několikaprocentní úsporu nákladů.

Kde se ECR uplatní?

Obecně lze říci, že ECR je vhodná pro všechny subjekty, které se pohybují v oblasti výroby, logistiky a prodejů velkého objemu rychloobrátkového zboží. Ve své podstatě znamená ECR redesign procesů a změnu přístupů v řízení dodávek zboží.

Jaké jsou výhody členství v ECR?

Díky ECR získáváte přístup k celé řadě možností a metodice v oblasti snižování nákladů a nárůstu prodeje. Dalšími výhodami je možnost participace na rozhodování či přístup do databáze ECRoPEDIA obsahující množství odborných materiálů, studií a prezentací vztahujících se k jednotlivým oblastem problematiky dodavatelských řetězců. Samozřejmostí je plný soulad s legislativou a povinnost dodržovat tzv. Antimonopolní prohlášení.

Čím konkrétně se ECR zabývá?

V rámci pracovních skupin se ECR zabývá třemi hlavními oblastmi problematiky:

  • Pracovní skupina On the Shelf Availability (OSA) řeší problematiku dostupnosti zboží v regálech a příslušných procesů. Na základě analýz vytváří nejvhodnější model pro český a slovenský trh.
  • Pracovní skupina Benchmarking formuluje klíčové indikátory významné pro výkonnost dodavatelsko-odběratelského řetězce, což napomáhá měřitelnosti a hodnocení této výkonnosti. Celý proces distribuce výrobku tak lze lépe zefektivnit.
  • Cílem pracovní skupiny EDI je zajištění autorizované, rychlejší a přesnější výměny obchodních a logistických informací elektronickou cestou díky společným standardům.

Přínosy ECR ilustrují například projekty

Projekt Speed Docking má za cíl formou soutěže identifikovat slabá a neefektivní místa v procesu distribuce a vykládky zboží od dodavatele k obchodnímu řetězci. V ČR se projektu zúčastnili dodavatelé MARS, Mondeléz, Nestlé, Procter & Gamble a Unilever a jednoznačně potvrdili přínos nástrojů ECR.

Projekt s názvem Food Waste upozorňuje na celosvětový problém plýtvání potravinami a snaží se navrhnout možnosti řešení. Tento projekt už běží ve Velké Británii, Španělsku a ve Francii. V České republice spolupracuje Česko-Slovenská iniciativa ECR s iniciativou Zachraň jídlo, jejímž cílem je zamezit plýtvání potravinami.

Supply Chain Initiative / B2B Platform je projektem, který má za úkol podporovat správné obchodní praktiky v potravinářském dodavatelském řetězci při obchodních jednáních. Co to znamená? Zajistit, aby společnosti řešily své případné spory spravedlivým a transparentním způsobem.

Jak iniciativu shrnout v jedné větě?

Česko-Slovenská iniciativa ECR se zabývá především zaváděním inovativních přístupů do procesů v dodavatelsko-odběratelském řetězci, dodržováním principů dobré praxe a etiky v rámci obchodních vztahů a usiluje o rozvoj oblasti trvale udržitelným způsobem.