Pánové pozor: logistika je rodu ženského!

Logistika je sice technicko-ekonomická disciplina, ale podle definice věhlasné společnosti APICS (www.apics.org) to není jen věda, ale především umění!

Co říkáte na následující čtveřici umění – pro logistiku více než užitečných?

Zveřejněno
08
Duben 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Umění vidět souvislosti

Souvislosti je možno vidět do hloubky (vědecké bádání) a do šířky (organizování a koordinování

nesourodých věcí). Mezi vědci stále výrazně převažují muži. Mezi organizátory a koordinátory všeho

druhu je to KDO? A začíná to už v domácnosti …

 

Umění vydržet

Ustát náhlé a prudké nápory typu „hej rup“ – na to jsme borci my, chlapi!

Ale odolávat permanentnímu tlaku konfliktních požadavků (např. prodeje, výroby a nákupu ve firmě),

opakovaně dělat práci, jejíž výsledky nejsou příliš vidět, pokud se daří, ale všichni bijí na poplach, když

dojde k sebemenšímu výpadku… nejsou právě tady mnohem odolnější ženy?

 

Umění nastolit řád

Pevná ruka – orlí pohled – hlas hromu… a všichni stojí v pozoru.

Přišel ON a s ním přišel zákon!

 

Umění udržet pořádek

Jistě netřeba mnoho argumentovat, že to byla ONA, komu to ON rád svěřil.

 

_____________________________________________________________________________

 

Naštěstí se psychologové shodují v poznatku, že v každém muži je kousek ženy a v každé ženě je

kousek muže (100% maskulinní a 100% femininní typy jsou jistě nesnesitelné). To je dobrá zpráva i

pro logistiku!

 

Dámy a pánové, logistici a logističky, pojďme spolu trochu soutěžit… a hodně spolupracovat.

 

Logistická akademie vám k tomu otevírá dveře!