Poslední logistické obhajoby roku 2015

Prosinec znamená pro všechny z nás konec roku, ale pro některé také začátek nového směru jejich kariéry. Dne 11. 12. proběhly na Logistické akademii finální obhajoby, které jsou zakončením celého systému certifikace a nutné pro udělení diplomu a prestižního logistického titulu. Pět odborníků z řad logistiků obhájilo své projekty před odbornou komisí a může se tak nejen pyšnit a pochlubit, ale hlavně prokázat zvládnutou důležitou zkouškou na odborné cestě logistika.

 

Zveřejněno
21
Prosinec 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Prosinec znamená pro všechny z nás konec roku, ale pro některé také začátek nového směru jejich kariéry. Dne 11. 12. proběhly na Logistické akademii finální obhajoby, které jsou zakončením celého systému certifikace a nutné pro udělení diplomu a prestižního logistického titulu. Pět odborníků z řad logistiků obhájilo své projekty před odbornou komisí a může se tak nejen pyšnit a pochlubit, ale hlavně prokázat zvládnutou důležitou zkouškou na odborné cestě logistika.

obhajoby logistických prací 2015

Tak, jako byly mimořádné dubnové obhajoby ve znamení ženského elementu, ty prosincové byly výsostně pánskou záležitostí. Pět mužů obhajovalo projekty, pět jich usedlo v komisi. V kooperaci s lektory Logistické akademie si aspiranti na obhájení a udělení diplomu vybrali témata z prostředí, která jim jsou pracovně blízká. Titul Provozní logistik (PLog.) obhájili dva účastníci s projekty komunikace a využití logistických prvků při snižování nákladů firmy, využití brainstormingu a pro snížení nákladů, výběr technologie a výstavba sil. Při obhajování titulu Manažer logistiky (MLog.) posuzovala komise projekt nastavení systému hodnocení dodavatelů, redukce skladových zásob a rozpracované výroby v montáži, a konečně získání titulu Auditor logistiky (ALog.) zajistil svému zpracovateli projekt dílčího logistického a bezpečnostního auditu.

obhajoby logistických prací 2015

Ve standardních třiceti minutách, které jsou vymezeny na prezentaci, a v patnácti, které patří diskuzi nad projektem, prodiskutovali komise i aspiranti na získání titulu projekty jako kolegové logistici. Finálním obhajobám předchází totiž obhajoby malé, neveřejné, kde mají frekventanti možnost společně s lektory Logistické akademie prokonzultovat své projekty, odhalit a opravit případná slabá místa, nebo prodebatovat možná vylepšení. V komisi tentokrát zasedli a projekty pečlivě probírali a posuzovali:

Ing. Jaroslav Bazala,Ph.D., ALog.
Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Rudolf Malý, ALog.

Michal Koláček, ALog.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

5 nových odborníků v logistice

Řady absolventů Logistické akademie se tak před koncem roku 2015 rozšířily o pět odborníků, jimž nově získané potvrzení odborné způsobilosti, které má mezi profesionály z oboru velkou váhu, pomůže při dosavadní, ale i jakékoliv další práci v oboru. 

obhajoby logistických prací 2015

Velký dík patří všem, kteří se na letošních posledních velkých finálních obhajobách podíleli. Lektorům za jejich odborné, přátelské, nic nepromíjející a spravedlivé vedení a rady, ale především všem frekventantům, kteří svým přístupem a zájmem naplnili novým nadšením všechny, kteří participovali na jejich přípravě, konzultacích i závěrečném úspěchu. A co je také důležité – perfektní organizaci obhajob zajistila ředitelka Logistické akademie Ing. Dominika Mindášová.

obhajoby logistických prací 2015 

Diplom z logistiky