Pořádáme kurzy logistiky zeměřené na různá témata

Logistická akademie nejen uděluje diplomy
za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci
na cestě k získání diplomu formou propracovaného vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti logistiky.

01

Otevřené kurzy

Logistika a řízení dodavatelského řetězce (SCM) v moderní firmě

Tento kurz se zabývá klíčovými principy a moderními koncepcemi současné logistiky. Dostatečně se věnujeme problematice organizace logistiky ve firmě a vlastní náplni logistického managementu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

02

Otevřené kurzy

Logistika nákupu a řízení zásob

Vše kolem strategického i operativního nákupu, moderní koncepty SCM (Supply Chain management), ale i řízení zásob nejen těch nakupovaných – to jsou témata tohoto velmi žádaného a úspěšného kurzu ze vzdělávacího programu LA.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

03

Otevřené kurzy

Plánování výroby a intralogistika

Jak vyrábět co nejlevněji, nejrychleji, s nejméně lidmi a s nejméně zásobami? Jak naplánovat, co vyrábět dříve a co později? Chcete umět stanovit optimální výrobní dávky a maximálně využít výrobní kapacitu? Jaké metody použít, aby Vaše výroba byla efektivnější než doposud?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

04

Otevřené kurzy

Logistika distribuce a skladování

Náplní tohoto kurzu je moderně pojaté klasické logistické téma řízení a uskutečňování materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

05

Otevřené kurzy

Logistický audit

První logistický audit v české firmě proběhl v roce 2000 a v roce 2003 vznikla Komora logistických auditorů (KLA). Ta nejen sdružuje profesionální auditory, ale také trvale rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se pro každou auditovanou společnost stal skutečným počátkem nového rozvoje logistiky (jak interní tak i SCM).

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

06

Otevřené kurzy

Komplexní program LOGISTIKA

Komplexní vzdělávací program je určen všem, pro které je alespoň jeden z níže uvedených bodů atraktivní. Komplexní program je samozřejmě velmi vhodný (byť nepovinný) pro každého, kdo chce získat některý z diplomů Logistické akademie.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

07

Otevřené kurzy

Efektivita a bezpečnost logistických procesů

Tento dvoudenní kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky potřebnými pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

08

Otevřené kurzy

Controlling logistických nákladů a tvorba KPI

Umíte vyčíslit náklady firemních logistických procesů? Chcete se naučit vyhodnocovat efektivitu logistických nákladů a nastavovat vhodná regulační opatření? Chcete umět efektivně komunikovat s oddělením firemního controllingu? Jak stanovovat rozhodovací kritéria pro outsourcing logistiky?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

09

Otevřené kurzy

Projektové řízení

Důraz je kladen na získání nejen vědomostí z oblasti projektového řízení ale především na osvojení si potřebných dovedností. Kurz je orientován velmi prakticky a jeho účastníci si odnesou zažitý návod, jak definovat, připravovat a úspěšně řídit projekty.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

10

Otevřené kurzy

Teorie úzkých míst a její efektivní aplikace

Teorie úzkých míst (TOC – Theory Of Constraints) je praktický návod jak zvyšovat výkon výroby a prodeje při současném růstu produktivity práce.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

11

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

12

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice – původ zboží

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování - původ zboží.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

13

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice – zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování - zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

14

Otevřené kurzy

INDUSTRY 5.0 a její dopad na logistiku dodavatelské řetězce

Kurz se zabývá vlivem předního průmyslového trendu na logistiku, a to nejen z pohledu narušování a zkracování dodavatelských řetězců (GLOBAL na GLOCAL), ale i trendy souvisejícími se snižováním negativních emisních dopadů dodavatelských řetězců.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

15

Otevřené kurzy

Logistické inovace a udržitelnost

Kurz je nejen přehledem nejnovějších technologických poznatků a řešení implementovaných v logistice a logistických řetězcích, ale otevírá i téma vzniku inovace a tvorby prostředí pro její vznik a následné uplatnění v reálném prostředí firem a společností, a to v přímém dosahu a přesahu na SUSTAINABILITY, čili udržitelné chování společností a podniků.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

16

Otevřené kurzy

Mindfulness pro logistiky

Mindfulness: aplikace současného poznání neurovědy k managementu stresu (nejen v logistice) a kultivaci psychické odolnosti.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

17

Otevřené kurzy

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - zaměřeno pro logistiky

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - součást každodenní praxe logistiků - Jak to zvládnout ku prospěchu všech?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

18

Otevřené kurzy

Motivace a koučování pro efektivní komunikaci nejen v logistice

Umíte sebejistě komunikovat, efektivně se domluvit a spolupracovat? U nás si to vyzkoušíte a naučíte.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava