Certifikace Logistické akademie

certifikace

Certifikát, spojený s titulem uváděným za jménem, uděluje Logistická akademie všem logistikům, kteří prokážou znalosti a dovednosti pro zvolenou certifikační úroveň. Testování znalostí a ověřování dovedností probíhá přívětivou interaktivní formou a je zcela nezávislé na účasti č. neúčasti na kurzech Logistické akademie. Podívejte se dále na jednotlivé certifikační stupně a zejména na průběh certifikace!

Tabulka činností

Činnosti zahrnuté v certifikacích

typ certifikace
Činnosti
PLog. ELog. MLog. CLog. ALog.
Operativní řízení
Rozhodování v kritických situacích
Práce v řešitelských a implementačních týmech
Samostatné řešení logistických úloh
Projektování logistických systémů
Provádění odborných expertíz v logistice
Vedení řešitelských týmů
Vedení pracovních kolektivů
Vedení komplexních logistických útvarů
Interní školení a instruktáže
Externí školení a instruktáže
Interní audity logistiky
Externí audity logistiky
Nabídka certifikací

Přihlaste se k získání některého z certifikátů a logistických titulů!

Celková částka nemusí být zaplacena jednorázově. V případě potřeby je možné si částku rozdělit na 2 splátky. Uhrazení celkové částky nebo první splátky Vám umožní vypracovat testy v e-learningu.

Provozní logistik, PLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro výkon práce v pozicích dispečerů skladování, dopravy a manipulace, plánovačů výroby, referentů nákupu, celních deklarantů, referentů řízení zásob apod.

15 000 Kč bez DPH

Expert logistiky, ELog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro řešení úloh z oblasti interní nebo externí logistiky, pro projektování a realizaci změn formou logistických programů a projektů, vedení řešitelských a projekčních týmů, zavádění nových logistických technologií, informačních systémů atp.

25 000 Kč bez DPH

Manažer logistiky, MLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro řízení logistických oddělení, pro koordinaci a operativní rozhodování na úrovni celofiremní logistiky, metodická práce v logistice.

25 000 Kč bez DPH

Konzultant a trenér logistiky, CLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro přípravu a provádění interních školení a instruktáží logistického personálu, případně kvalifikace pro externí lektorskou, trenérskou a konzultační činnost v oblasti logistiky.

30 000 Kč bez DPH
Nejvyšší certifikace

Auditor logistiky, ALog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro vysoce odbornou auditorskou činnost v oblasti logistiky (nenahrazuje členství v Komoře logistických auditorů).

50 000 Kč bez DPH

Průběh certifikace

Mouse Scrollujte dolů
01

Podání přihlášky

Použijte elektronickou přihlášku, která je k dispozici na těchto webových stránkách. Po odeslání přihlášky Vás zhruba do týdne budeme kontaktovat, abychom dohodli další náležitosti. V případě potřeby konzultace volby titulu nás před podáním přihlášky, prosím, kontaktujte.

02

Přijetí do akademie

Podmínkou pro přihlášení se na Logistickou akademii je alespoň tříletá podniková praxe dotýkající se logistiky (nákup, skladování, doprava, manipulace, plánování a řízení výroby, distribuce, prodej atp.). Vše ostatní dořešíme individuálně při našem prvním kontaktu.

03

Dobrovolné kurzy

Budete-li cítit potřebu doplnit si své znalosti a dovednosti v logistice, je Vám k dispozici náš detailně propracovaný a mnohonásobně ověřený vzdělávací program skládající se z otevřených kurzů, na které máte jako frekventant certifikace slevu, stejně tak máte výraznou slevu na studijní materiály "Logistika v praxi". Vzdělávací program můžete absolvovat jako celek (Komplexní program LOGISTIKA) nebo se můžete zúčastnit jen některých vybraných kurzů podle vlastního uvážení. Kurzy probíhají zpravidla v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě. K úspěšnému zvládnutí certifikace ovšem není podmínkou kurzy absolvovat.

04

Testy

Testy jsou obsahově náročné, ale lze je vypracovávat v klidu soukromí přes e-learning. K dispozici je řada materiálů v elektronické podobě a také užitečný manuál, jak efektivně testy zvládat.

05

Výběr a příprava projektu k obhajobě

Zkušení lektoři Logistické akademie Vám pomohou vybrat a připravit projekt z vašeho pracovního prostředí k následné obhajobě. Ideální příležitost k diskusi vašeho projektu poskytuje nabízený vzdělávací program, v rámci kterého jsou tyto konzultace poskytovány bezplatně.

06

"Malá" obhajoba projektu

Probíhá uzavřeně před komisí složenou z členů lektorského sboru LA. Je náročná („těžce na cvičišti – lehko na bojišti“) a je třeba ji zužitkovat jako generální konzultaci k obdobě finální.

07

Finální obhajoba projektu a udělení diplomu

Probíhá jako obhajoba veřejná! Vzhledem k náročnosti „malých“ obhajob je riziko nezvládnutí obhajoby finální relativně nízké. To ve většině případů umožňuje předat dopředu připravený certifikát v témže termínu.

Předběžná přihláška do Logistické akademie

Přihlásit se