Získejte certifikaci a používejte titul za jménem

Co kdybyste se mohli pochlubit prestižním certifikátem?

Uznávaný certifikát je nejlepší způsob, jak doložit své znalosti. Logistická akademie jej uděluje všem logistikům, kteří prokážou vědomosti a dovednosti pro zvolenou certifikační úroveň. Po jeho získání pak mohou za jménem používat titul PLog., ELog., MLog., CLog. nebo ALog. Testování je zcela nezávislé na kurzech Logistické akademie a probíhá přívětivou interaktivní formou.

Více informací o certifikačních stupních a průběhu certifikace najdete dole na stránce.

Nabídka certifikací

 

Termíny nejbližších obhajob - 2024
11. 10. 2024 - Malé obhajoby (1. kolo)
8. 11. 2024 - Malé obhajoby (2. kolo)
13. 12. 2024 - Finální obhajoby

Tabulka činností

Činnosti zahrnuté v certifikacích

typ certifikace
Činnosti
PLog. ELog. MLog. CLog. ALog.
Operativní řízení
Rozhodování v kritických situacích
Práce v řešitelských a implementačních týmech
Samostatné řešení logistických úloh
Projektování logistických systémů
Provádění odborných expertíz v logistice
Vedení řešitelských týmů
Vedení pracovních kolektivů
Vedení komplexních logistických útvarů
Interní školení a instruktáže
Externí školení a instruktáže
Interní audity logistiky
Externí audity logistiky
Přihlaste se k získání některého z certifikátů a logistických titulů!

Vyplněním nezávazné přihlášky uděláte první krok k získání titulu

Svou cestu za diplomem začnete jednoduše tak, že si níže vyberete z certifikačních úrovní a kliknete na „Přihlásit se“. Poté stačí vyplnit formulář a odeslat nezávaznou přihlášku.

Poplatek nemusíte platit jednorázově, rádi vám ho rozdělíme na 2 splátky. Po zaplacení celkové částky či první splátky pak dostanete přístup k testům v e-learningu.

 

Provozní logistik, PLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro výkon práce v pozicích dispečerů skladování, dopravy a manipulace, plánovačů výroby, referentů nákupu, celních deklarantů, referentů řízení zásob apod.

15 000 Kč bez DPH

Expert logistiky, ELog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro řešení úloh z oblasti interní nebo externí logistiky, pro projektování a realizaci změn formou logistických programů a projektů, vedení řešitelských a projekčních týmů, zavádění nových logistických technologií, informačních systémů atp.

25 000 Kč bez DPH

Manažer logistiky, MLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro řízení logistických oddělení, pro koordinaci a operativní rozhodování na úrovni celofiremní logistiky, metodická práce v logistice.

25 000 Kč bez DPH

Konzultant a trenér logistiky, CLog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro přípravu a provádění interních školení a instruktáží logistického personálu, případně kvalifikace pro externí lektorskou, trenérskou a konzultační činnost v oblasti logistiky.

30 000 Kč bez DPH
Nejvyšší certifikace

Auditor logistiky, ALog.

Komplexnost certifikace
Úroveň kvalifikace

Kvalifikace pro vysoce odbornou auditorskou činnost v oblasti logistiky (nenahrazuje členství v Komoře logistických auditorů).

50 000 Kč bez DPH

Průběh certifikace

Mouse Scrollujte dolů
01

Podání přihlášky

Jako první vyplňte nezávaznou přihlášku. Po jejím odeslání se vám zhruba to týdne ozveme, abychom dohodli další podrobnosti. Pokud před podáním přihlášky potřebujete konzultovat volbu certifikační úrovně, kontaktujte nás, prosím.

02

Přijetí do akademie

Podmínkou úspěšného přijetí do Logistické akademie je alespoň tříletá podniková praxe související s logistikou (nákup, skladování, doprava, manipulace, plánování a řízení výroby, distribuce, prodej apod.) Vše ostatní s vámi probereme individuálně.

03

Dobrovolné kurzy

Chcete si doplnit logistické znalosti a dovednosti? Využijte detailně propracovaný vzdělávací program skládající se z otevřených kurzů, na které vám jako frekventantovi certifikace dáme slevu. S výraznou slevou dostanete i studijní materiál „Logistika v praxi“. Vzdělávací program lze absolvovat jako celek (Komplexní program LOGISTIKA), nebo se můžete zúčastnit jen některých kurzů podle vlastního uvážení. Kurzy probíhají zpravidla v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě. K úspěšnému zvládnutí certifikace ovšem není podmínkou kurzy absolvovat.

04

Testy

Testy jsou obsahově náročné, ale nemusíte mít obavy – vypracujete je v klidu a soukromí přes e-learning. K dispozici budete mít řadu materiálů v elektronické podobě a také manuál, jak testy efektivně zvládnout.

05

Výběr a příprava projektu k obhajobě

Zkušení lektoři Logistické akademie vám pomohou vybrat a připravit projekt z vašeho pracovního prostředí k následné obhajobě. Projekt můžete prodiskutovat v průběhu nabízeného vzdělávacího programu (viz bod 03), v rámci kterého jsou tyto konzultace zdarma.

06

"Malá" obhajoba projektu

„Malá“ obhajoba (generálka) probíhá uzavřeně před komisí složenou z členů lektorského sboru Logistické akademie. Pomůže vám se detailně připravit na finální obhajobu.

07

Finální obhajoba projektu a udělení diplomu

Jde o závěrečnou a veřejnou obhajobu. Vzhledem k náročnosti „malé“ obhajoby (generálky) je riziko nezvládnutí tohoto finálního kroku relativně nízké. Díky tomu certifikáty většinou předáváme ještě ten samý den.

Předběžná přihláška do Logistické akademie

Přihlásit se