5 atributů dobré logistiky

Ať už vaše firma stojí na jakémkoliv místě logistického řetězce nebo jakékoliv logistické služby využívá, existují znaky, díky kterým jste schopni říci: „Naše logistika je dobrá.“ A nepatří mezi ně zdaleka jen poměr výnosů a nákladů, které díky logistice máte, to by bylo krátkozraké. Máme na mysli sofistikovanější faktory, které nezachycují jen čísla, ale to, jestli je vaše logistika tak efektivní, jaký jen může být.

Zveřejněno
06
Duben 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ať už vaše firma stojí na jakémkoliv místě logistického řetězce nebo jakékoliv logistické služby využívá, existují znaky, díky kterým jste schopni říci: „Naše logistika je dobrá.“ A nepatří mezi ně zdaleka jen poměr výnosů a nákladů, které díky logistice máte, to by bylo krátkozraké. Máme na mysli sofistikovanější faktory, které nezachycují jen čísla, ale to, jestli je vaše logistika tak efektivní, jaký jen může být.

1. Service level (úroveň dodavatelských služeb)

Pokud svoji Service level nesledujeme, nemáme pravděpodobně přesné povědomí o tom, na kolik procent jsme schopni plnit „přání“ zákazníků, anebo v jiném gardu, na kolik procent jsme schopni plnit naše „sliby“ zákazníkům. Service level je často velmi významným faktorem v konkurenčním boji a na jeho případné změny bychom měli mít už dopředu připravené managerské reakce. Service level je nejen naše známka za logitiku, ale také jedna z nejvíc vypovídajících referencí. Je třeba ji sledovat a v krizových situacích umět pohotově reagovat.

  • Sledujeme vlastní service level.
  • Máme připravená manažerská řešení její změny.

2. Service level podruhé

V logistickém řetězci je důležitá spolupráce. Pokud naše vlastní Service level snižuje nízká Service level našich dodavatelů a my si jsme této skutečnosti vědomi, je třeba reagovat. Nespolehlivost dodavatelů si v dnešním konkurenčním prostředí nemůžeme dovolit, rozhodně ne moc dlouho. Konkurenční výhoda dnes zdaleka nespočívá „jen“ v kvalitě zboží, ale především v úrovni poskytovaných služeb. Naše spolehlivost musí být co nejvyšší, proto není od věci v této situaci trvale zkoumat potenciál trhu a být připraveni na uváženou změnu dodavatele. A za příznivých podmínek ji i uskutečnit.

  • Sledujeme Service level našich dodavatelů.
  • Nestagnujeme a pružně reagujeme především na jejich nízkou nebo kolísající Service level.

3. Přidaná hodnota logistiky

Je důležité mít přehled o logistických nákladech, to je samozřejmé. Nicméně zisky, které nám logistika přináší, často nebývají jednoznačné a exaktní. Obeznámenost se strukturou logistických nákladů na jedné straně, na straně druhé ale musí fungovat zasazení logistiky do kontextu soukolí celé firmy. Logistika totiž zdaleka není jen „režijní náklad“, ale má hodnototvorný charakter. A právě tu přidanou hodnotu, kterou mají naše služby nebo zboží díky logistice, bychom si měli být schopni formulovat, ideálně ji i vyčíslit.

  • Známe podrobně logistických nákladů.
  • Umíme stanovit přidanou hodnotu logistiky ve firmě.

4. Úzká místa a jejich řešení

Logistika řídí, usměrňuje a zajišťuje plynulost různých toků (zboží, informací, peněz...). A, stejně jako v každém jiném toku, nejrizikovější pro plynulost jsou úzká místa. Potřebujeme je nejen správně identifikovat, ale především předvídat. A s jistotou a erudovaností vědět, jak jim předcházet, popřípadě co s nimi, když vzniknou.

  • Umíme předvídat potenciální úzká místa při realizaci zakázky (popřípadě je velmi rychle odhalit).
  • Vědět, jak jim předcházet nebo jak s nimi naložit.

5. Logistika nám dělá radost

A to doslova. Máme radost z dobrých řešení, z věcí, které dávají smysl a fungují. Plynulost logistiky, její efektivita, komplexnost jejích dopadů na firmu i napojené subjekty, to všechno nám dává pocit naplnění. Těšíme se na všechna další řešení, která se nám podaří najít, i problémy, které dokážeme rozlousknout.

  • Prostě nás to baví.

Studium logistiky na Logistické akademii