Druhy logistik III

V  současné době je možné podnikat téměř v  jakémkoliv měřítku. Od podniků a koncernů globálního charakteru, přes firmy nadnárodní, národní i čistě lokální. Každý segment má svá specifika a bojuje o místo na trhu s  konkurencí ostatních firem různých velikostí. Nakládání s  firemními zdroji je třeba stále optimalizovat směrem k  maximální efektivitě. Ve třetím a posledním díle našeho seriálu o druzích logistiky se podíváme na logistiku podle jejího rozsahu – od globální po podnikovou. 

Zveřejněno 
10
Září 2014
Autor 
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet 

V  současné době je možné podnikat téměř v  jakémkoliv měřítku. Od podniků a koncernů globálního charakteru, přes firmy nadnárodní, národní i čistě lokální. Každý segment má svá specifika a bojuje o místo na trhu s  konkurencí ostatních firem různých velikostí. Nakládání s  firemními zdroji je třeba stále optimalizovat směrem k  maximální efektivitě. Ve třetím a posledním díle našeho seriálu o druzích logistiky se podíváme na logistiku podle jejího rozsahu – od globální po podnikovou. 

Globální logistika

Trh musí pružně reagovat na požadavky spotřebitelů, je třeba využít výhod globální organizace výroby, informačních a komunikačních technologií i marketingových nástrojů, ale zároveň si zachovat schopnost reagovat na lokální požadavky. Mnohé nadnárodní firmy tak sice operují globálně, ale zároveň zapouští kořeny v  klíčových oblastech. Logistika tak musí fungovat globálně, ale zároveň má také význam lokální.

V  rámci globální logistiky se uplatňují specifické strategie; je třeba zohlednit mezinárodní právo a úmluvy, pojištění, ekologické dopady, kompatibilitu informačních systémů a mnoho dalších aspektů. 

Mezinárodní, národní a city logistika

V  našem prostředí můžeme mluvit o logistice panevropské, neboli eurologistice. Její pole působnosti můžeme chápat v  rámci kontinentu (mezinárodní logistika), Evropské unie a Schengenského prostoru. Národní logistika je pak ohraničená konvenčními hranicemi jednoho státu a podléhá jeho unikátním podmínkám. Takzvaná city logistika (městská logistika) zohledňuje také například komunální služby, veřejnou správu, stav povrchové dopravy (nákladní, osobní, pěší) konkrétní aglomerace…

Podniková logistika

Na logistiku jsme se tedy už podívali z  pohledu globálního, pomyslný protipól tvoří logistika firmy – podniková logistika. Logicky slouží logistika jako nástroj k  naplňování vnitřních i vnějších cílů firmy - vytváření zisku, snižování nákladů, zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti, uspokojování potřeb zákazníků atd. Logistické cíle jsou pak technicko-ekonomického charakteru (dodací lhůty, spolehlivost, délka průběžné doby výroby, obrátka zásob …). Za naplněním těchto cílů stojí systém koncepčních souborů logistických prvků – technologií, nástrojů, informací a lidí. Návrh firemní koncepce logistiky se neobejde bez patřičných znalostí, výstupů z auditů, průběžného hodnocení a controllingu. 

Kromě oddělení ekonomických, technických a obchodních má logistika velkou souvztažnost s  marketingem. Obě tyto funkce jsou ve skutečnosti úzce spjaty. Pomocí marketingu firma zjišťuje stav trhu, jeho potenciál, velikost, strukturu a specifika. Cílem marketingu je zajistit firmě dlouhodobou prosperitu díky efektivnímu prodeji, proto je spolupráce marketingu s  logistikou naprosto přirozená.

Logistika zajišťuje tok materiálu, a s  tím spojený tok informací a peněz. Logistika práce pak zajišťuje hospodárnou a účelnou organizaci pracovních sil tak, aby byla co nejefektivnější podporou firmy.

Logistika je obor mnohovrstevný; její co největší pružnost a variabilita je zásadní pro prosperitu jakéhokoliv podniku. Ať na ni pohlížíme jako na vědní disciplínu, obor podnikání nebo integrovanou složku firmy, její význam stále roste. Doufáme, že vám náš miniseriál pomohl k  odhalení širších kontextů logistiky, její hodnoty pro ekonomiku, společnost i každého z  nás.