Druhy logistiky I

Logistika je relativně novým oborem, proto ji ještě ne všichni jako samostatnou a plně etablovanou vědní disciplínu chápou. Slovo „logistika“ pochází z řeckého „logos“, čili řád, princip. A přesně to jsou pojmy nutné k tomu, aby byla naplněna elementární definice logistiky – správně věci ve správný čas na správném místě.

Zveřejněno
25
Srpen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Logistické minimum

Logistická akademie je certifikační a vzdělávací institucí. A o základy logistiky jako nanejvýš systematického vědního oboru se s vámi podělíme. V následujících několika příspěvcích vám nabídneme komplexní pohled na logistiku, její definici, zařazení a podobory. A kdo ví, třeba vás přehlednost, logika a potenciál logistiky uchvátí stejně jako nás.

Logistika je relativně novým oborem, proto ji ještě ne všichni jako samostatnou a plně etablovanou vědní disciplínu chápou. Slovo „logistika“ pochází z řeckého „logos“, čili řád, princip. A přesně to jsou pojmy nutné k tomu, aby byla naplněna elementární definice logistiky – správně věci ve správný čas na správném místě. Cílem logistiky je dosáhnout tohoto ideálního stavu co nejefektivněji, tedy mít konkurenceschopnou úroveň služeb a zároveň co nejnižší logistické náklady.

Druhy logistiky

Logistika distribuce

Stejně, jako se rozšiřovaly toky zboží, informací, lidských zdrojů a peněz, rozšířilo se i pojetí logistiky. Stále sice můžeme logistiku chápat v užším pojetí jen jako synonymum pro distribuci, ale logistický řetězec osahuje mnohem rozsáhlejší spektrum činností. Logistika distribuce v sobě tedy zahrnuje pouze činnosti související s dopravou, skladováním, manipulací a celními službami.

Integrální logistika

V širším pojetí chápeme logistiku jako „vše“, co je spojeno s materiálovým tokem mezi firmami i v nich samotných (tj. i plánování a řízení výroby, predikce poptávky, nákup atp.) Logistika distribuce je pak nedílnou a zásadní součástí tohoto nadřazeného komplexu - integrální logistiky.

Podle úrovně řešení problémů se integrální logistika může dál dělit na:

  • Logistický management (exekutiva)
  • Metodická logistika (analýza a syntéza)
  • Výkonná logistika (operativa)

Podle orientace na konkrétní části materiálového toku můžeme integrální logistiku rozdělit např. takto:

  • Logistika nákupu
  • Logistika výroby 
  • Logistika prodeje

Logistika distribuce má v systému logistiky integrální jistě speciální postavení – naplňuje a uzavírá konečnou dosaženou úroveň služeb vůči zákazníkům!

 

Jestli vás druhy a obory logistiky zajímají, čekají vás ještě další dva díly logistického minima.