Druhy logistiky II

V  druhé části našeho seriálu o logistice, jejím významu, druzích a teorii se budeme zabývat specifičtějším popisem cesty zboží ke spotřebiteli. Odvětví logistiky, která se na této cestě přímo podílejí, na sebe ve vzájemné synergii logicky navazují a tvoří základní rámec vedoucí k  naplnění cíle logistiky – správné věci ve správný čas na správném místě (a to vše za minimální cenu!).

Zveřejněno
02
Září 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V  druhé části našeho seriálu o logistice, jejím významu, druzích a teorii se budeme zabývat specifičtějším popisem cesty zboží ke spotřebiteli. Odvětví logistiky, která se na této cestě přímo podílejí, na sebe ve vzájemné synergii logicky navazují a tvoří základní rámec vedoucí k  naplnění cíle logistiky – správné věci ve správný čas na správném místě (a to vše za minimální cenu!).

Řetězec činností logistiky výroby, skladování, dopravy, distribuce a logistiky reverzní kopíruje samotnou cestu zboží od výrobců ke koncovým zákazníkům. Zásadními podpůrnými pilíři celého procesu je logistika distribuce a dopravy. Všechna tato odvětví mají své další podobory. V  našem logistickém minimu se ovšem budeme zaměřovat pouze na stěžejní informace.

  •  Logistika výroby stojí společně s  predikcí poptávky a logistikou nákupu na samém začátku celého procesu. Zahrnuje v  sobě organizaci a řízení toků (fyzických, informačních a peněžních) ve výrobě; využití technologií,  vytížení kapacit a řízení nedokončené (rozpracované) výroby. 
  •  Logistika skladování velice úzce souvisí na straně výrobce s  logistikou výrobní, na straně distributora/zákazníka s  logistikou nákupu. V  obou případech optimalizuje náklady na držení zboží, které se firma rozhodla skladovat. Logistika skladování nabyla postupem času na významu a efektivní držení zboží se stalo prostředkem k  větší pružnosti reakcí na poptávku.
  •  Logistika dopravy zajišťuje bezchybný přesun zboží při dodržení stanoveného času a množství. Přeprava zboží generuje podstatnou část logistických nákladů, proto je třeba její realizaci pečlivě plánovat. Lze využít dopravy silniční, námořní a říční, letecké, železniční a potrubní – případně jejich vhodná kombinace.
  •  O logistice distribuce jsme se zmiňovali v  prvním díle našeho seriálu. Zahrnuje v  sobě činnosti související s dopravou, skladováním, manipulací, celními službami atp.
  •  Reverzní logistika jde za rámec procesu cesty zboží k  zákazníkovi. Tento koncept rozšiřuje ještě o další úroveň – o tok použitých nebo reklamovaných výrobků, obalů a jiných materiálů, které vycházejí od spotřebitele.  

V  návaznosti na reverzní logistiku musíme zmínit stále častěji připomínanou nutnost trvalé udržitelnosti ekologie logistiky. Tzv. zelená logistika zohledňuje ekonomické, ekologické i sociální aspekty logistiky a staví životní prostředí vysoko v  rozhodovacím procesu.

V  následujícím a posledním dílu našeho minima logistiky vám Logistická akademie přinese konkrétnější vhled do podnikové logistiky a její propojení na  marketing a řízení lidských zdrojů. Pokud si chcete vytvořit ucelený pohled na logistiku v  malém i velkém měřítku, nenechte si další článek ujít!