Jarní obhajoby 2015

Zakončením celého systému certifikace v  Logistické akademii jsou finální obhajoby. Opět se Řady absolventů Logistické akademie i letos na jaře úspěšně rozšířily o další profesionály, ale letošní jarní obhajoby byly také v  mnoha ohledech netradiční.

Zveřejněno
13
Květen 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Zakončením celého systému certifikace v  Logistické akademii jsou finální obhajoby. Opět se Řady absolventů Logistické akademie i letos na jaře úspěšně rozšířily o další profesionály, ale letošní jarní obhajoby byly také v  mnoha ohledech netradiční.

Předávání závěrečného diplomu Logistické akademie

24. 4. 2015 proběhly mimořádně závěrečné obhajoby vlastních projektů frekventantů Logistické akademie v  Ostravě. Obhajujícími byly výhradně ženy, které s  naprostým přehledem, precizně a odborně odprezentovaly  projekty na témata sjednocování pracovních postupů, implementaci systémů a řešení logistických úloh (neshod) při exportu. Samotná prezentace projektu standardně trvá 30 minut, 15 minut je vyhrazeno pro diskuzi. Díky precizní a poctivé přípravě, iniciativě, profesionálnímu přístupu a maximální podpoře lektorů obhájily všechny dámy své projekty úspěšně a mohly jim být uděleny tituly MLog. - Manažer logistiky, ELog. – Expert logistiky a PLog. – Provozní logistik. 

Předávání závěrečného diplomu Logistické akademie

Nutno dodat, že všichni frekventanti Logistické akademie mají při finálních obhajobách za sebou tzv. obhajoby malé, které probíhají před uzavřenou komisí lektorského sboru Logistické akademie. Důsledná práce a příprava na „malé“ obhajoby společně s  aktivní oponenturou lektorů připraví všechny aspiranty na udělení některého z  logistických titulů na velké zakončení – veřejné finální obhajoby.

Všichni úspěšní frekventanti Logistické akademie

Ostravské jarní obhajoby byly rekordní v  počtu návštěvníků z  řad absolventů, frekventantů nebo účastníků kurzů Logistické akademie. A tak všechny obhajující dámy čelily nejen nevyhnutelné nervozitě ze závěrečných zkoušek, ale také obavám z  nečekaného publika a přítomné komise ve složení:

Ing. Jaroslav Bazala,Ph.D., ALog.

Rudolf Malý, ALog.

Ing. Petr Sysel, CLog.

Michal Koláček, ALog.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Udělené diplomy z  Logistické akademie mají velký přínos pro všechny pracovníky v  logistice, jsou zárukou odbornosti. Všem letošním jarním absolventkám gratulujeme a věříme, že nabyté vědomosti a potvrzení odborných kvalit diplomem z  Logistické akademie jim budou pomocí a posilou v další  logistické praxi.

Všichni úspěšní frekventanti Logistické akademie