Kurz Management logistiky očima nováčka

Ve dnech 10. a 11. března proběhl v  Ostravě kurz Management logistiky. Standardní součástí každého kurzu je networking a zpětná vazba. Všichni účastníci i lektoři mají v  neformálním prostředí prostor pro to si sdělovat své zkušenosti, navazovat nové kontakty a svými otázkami a komentáři rozšiřovat kurz o aktuální témata. Tentokrát Logistická akademie získala reakci na kurz Management logistiky od nováčka v  oboru.

Zveřejněno
16
Březen 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ve dnech 10. a 11. března proběhl v  Ostravě kurz Management logistiky. Standardní součástí každého kurzu je networking a zpětná vazba. Všichni účastníci i lektoři mají v  neformálním prostředí prostor pro to si sdělovat své zkušenosti, navazovat nové kontakty a svými otázkami a komentáři rozšiřovat kurz o aktuální témata. Tentokrát Logistická akademie získala reakci na kurz Management logistiky od nováčka v  oboru.

„Jmenuji se Barbora Vašíčková, pracuji v  mediální agentuře a s  logistikou přicházím na teoretické bázi do styku každý den. Ve své práci jsem dospěla do fáze, kdy jsem potřebovala hlubší znalosti. Takže jsem od základního modulu Logistické akademie – Management logistiky očekávala především to, že získám přehled o tématech a základní vhled do jednotlivých disciplín logistiky. A mohu říct, že má očekávání byla splněna nadstandardně.“ 

Kurz Management logistiky je pro všechny, kteří chtějí své znalosti oboru logistiky rozšířit a zorganizovat. Jeho náplní jsou klíčové principy i moderní koncepce současné logistiky, organizace logistiky ve firmě i vlastní náplň logistického managementu.

„Didakticky je kurz zvládnutý excelentně, nejen, že se postupuje od obecného ke konkrétnímu, tedy od definice a pojetí logistiky ke konkrétním problémům, ale především lektoři veškeré předkládané informace jasně spojují s  praxí. Chvíli jsme se na semináři věnovali také logistice domácnosti, což všem zúčastněným přineslo určitě taky pár užitečných tipů.“

Management logistiky je první z  modulů logistických kurzů, které Logistická akademie nabízí. Svou koncepcí tak vyhovuje všem, kteří chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a ve své profesi logistické principy plně využít.

„Musím říct, že naše skupina byla, co se logistických znalostí týče, poněkud nevyrovnaná. Na kurzu byli jak skoro nováčci, tak ostřílení logističtí profesionálové. Ale viděla jsem, že kurz byl přínosný všem – na tomto místě bych ráda vyzdvihla pedagogické schopnosti a široké znalosti jak pana Ing. Jaroslava Bazaly, Ph. D., ALog., tak pana Ing. Petra Sysla, CLog., který se nám věnoval druhý den semináře. Ačkoliv byly mé znalosti logistiky jen povrchní, při výkladu jsem se neztrácela. Myslím, že tak se pozná pravý odborník – látku ovládá pouze tehdy, je-li schopný ji bez problémů vysvětlit také laikovi.

Zatímco pro mě byla spousta věcí nových, kolegové z  kurzu se s  některými probíranými tématy setkávají a potýkají na denní bázi. Pro ně bylo na kurzu jistě nejužitečnější to, že svou práci mohli zařadit do širokého komplexu logistiky, lektoři jim odkryli souvislosti a návaznosti, na které mnohdy člověk při své práci zapomíná – nebo je ani nevidí. Děkuji oběma lektorům a všem organizátorům kurzu za informacemi nabité dva dny. Myslím, že z přednášek, poznámek a materiálů budu čerpat nejen pro svou práci, ale i pro objevování logistických souvislostí v  běžném životě.“

Kurz Management logistiky je ideální jako úvod do logistiky jako oboru. Získáte přehled a základní kompetence k  tomu, abyste mohli zanalyzovat logistické procesy ve vaší firmě a posoudit je jako součást její konkurenceschopnosti. Pokud jsou vaše ambice rozsáhlejší a pole vaší praxe je specifičtější, navazují na Management logistiky další moduly. A pokud aspirujete také na získání logistického titulu za jméno, který vaši kariéru dostane na další úroveň, podívejte se také na Komplexní program logistika

Jak to funguje?

Chcete se stát certifikovaným logistikem? Chcete pro svou firmu školení na míru? Logistická akademie má co nabídnout všem – od nováčků po nadnárodní specialisty.