Logistika par excellence

Před nedávnem jsme se věnovali logistice krizových situací. Všichni cítíme, že když jsou v sázce lidské životy, národní bezpečnost nebo jde o zásadní zásah do kvality žití, plní logistika mnohem důležitější než komerční funkci. A přece – stále jde o její efektivitu a o naplnění základního poslání, správné věci (lidi, zásoby, materiál) ve správný čas na správném místě. A s tím úzce souvisí jeden z nejpropracovanějších logistických počinů; systém státních hmotných rezerv.

Zveřejněno
11
Září 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Před nedávnem jsme se věnovali logistice krizových situací. Všichni cítíme, že když jsou v sázce lidské životy, národní bezpečnost nebo jde o zásadní zásah do kvality žití, plní logistika mnohem důležitější než komerční funkci.

A přece – stále jde o její efektivitu a o naplnění základního poslání, správné věci (lidi, zásoby, materiál) ve správný čas na správném místě. A s tím úzce souvisí jeden z nejpropracovanějších logistických počinů; systém státních hmotných rezerv.

Státní hmotné rezervy zajišťují materiální prostředky, které jsou třeba ve všech myslitelných situacích. Budování státních hmotných rezerv je otázkou dlouhodobého plánování, průběžného doplňování a práce mnoha a mnoha teoretických i exekutivních pracovníků. 

Jak členíme státní hmotné rezervy

Státní hmotné rezervy jsou většinou výrobky, polotovary, základní suroviny a materiály, které je možné rozčlenit do několika oblastí:

  • Hmotné rezervy – pro konkrétní obranu a obranyschopnost státu, slouží k zabezpečení nezbytných státních hospodářských zájmů a odstraňování bezprostředních následků pohrom a krizí.
  • Mobilizační rezervy – kromě výše zmíněného obsahují také stroje a jiné nezbytnosti nutné pro zajištění mobilizačních dodávek, jakožto podpora ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních stavů, pokud dojde k vyhlášení stavu válečného nebo státního ohrožení. Tento logistický systém má nejblíže k samotným kořenům logistiky. 
  • Pohotovostní zásoby – ty slouží k zásobování civilního obyvatelstva, záchranných a hasičských jednotek, ale také je využíváme jako humanitární pomoc do zahraničí. 
  • Zásoby pro humanitární pomoc – jsou takové zásoby, které umožňují poskytnout nezbytnou pomoc fyzickým osobám, které jsou postiženy na majetku.

Požadavky na konkrétní zásoby se formulují během příprav krizových plánů a opatření. Taková opatření myslí především na systém nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, výstavbu a/nebo obnovu nezbytné infrastruktury a systém regulačních opatření. Věděli jste, že za výjimečného stavu může ministerstvo vnitra (pod které celé krizové řízení spadá) vyhlásit například plošné omezení rychlosti, povolení jízdy aut pouze v určité denní hodiny nebo třeba systém vjezd do měst na základě státních poznávacích značek? I tak se šetří pohonnými hmotami. 

Nicméně přesné složení státních hmotných rezerv nikdo z veřejnosti nezná, je to informace, která ze strategických důvodů podléhá utajení, a přístup k ní mají pouze kompetentní lidé s náležitou bezpečnostní prověrkou. Jde ale především o ropu, potraviny, suroviny a různé humanitární balíčky. Všechny položky se průběžně obměňují a doplňují na žádosti jednotlivých ministerstev a obsahují takové věci, jako jsou například provizorní mosty.

Co všechno systém státních hmotných rezerv a jeho logistika obsahuje?

Jsou to především financování, výměna, zapůjčení, uvolněná, prodej, nákup, uskladnění a skladování a ochrana. Zní vám to povědomě? Zátěžovými testy logistiky jsou především kontrakty se soukromými partnery, skladování a obměna zásob. Protože státní hmotné rezervy pamatují pravděpodobně úplně na vše, je mezi nimi také spousta potravin, respektive polotovarů a surovin. A ty nevydrží věčně. V rámci uchovávání mraženého masa dokonce zní názory, že by bylo ekonomicky výhodnější mít v zásobě živá stáda. V nich dochází k obměně přirozeně.

Málokdo ví, že Správa státních hmotných rezerv České republiky často vyhlašuje veřejné zakázky. V podnikatelském sektoru poptává například čerpací soupravy s kalovým čerpadlem, mobilní protipovodňové stěny nebo například dodávku konzervovaných potravin nebo rýže. 

Systém hmotných rezerv má každý stát na světě. Každou chvíli se jejich kvalita a systém prověřují, ať už revizí stávajících smluv se soukromými dodavateli nebo poskytovateli služeb, humanitárními a jinými krizemi v zahraničí, a v této doslova turbulentní době také v souvislosti s migrací obyvatel. Je tedy jasné, že logistika musí být na naprosto špičkové úrovni, protože tady může jít doslova o všechno.