Nový a ještě lepší rok v Logistické akademii

Od logistických profesionálů se čeká nejen maximální orientace v problematice, technologické, procesní a legislativní znalosti a teoretická vybavenost, ale také, a to především, zdravý rozum, odstup a schopnost vnímat kontext vlastní práce. Rok 2015 byl v mnoha směrech pro Logistickou akademii mimořádný. A v tom následujícím budeme minimálně držet tempo.

Zveřejněno
12
Leden 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Od logistických profesionálů se čeká nejen maximální orientace v problematice, technologické, procesní a legislativní znalosti a teoretická vybavenost, ale také, a to především, zdravý rozum, odstup a schopnost vnímat kontext vlastní práce. Rok 2015 byl v mnoha směrech pro Logistickou akademii mimořádný. A v tom následujícím budeme minimálně držet tempo.

Noví logistici i expanze logistického vzdělání za hranice

Kromě početných řad nových absolventů a expanze do dalších měst České i Slovenské republiky, se nám v roce 2015 podařilo zrealizovat inovativní konferenci od logistiků pro logistiky Logistics Ride. Po zpracování vize, náročných přípravách i naplněných očekáváních je chystání dalšího ročníku konference o případových studiích, reálných procesech, implementacích a upřímných číslech v plném proudu. Další ročník úspěšného nového (ne)konferenčního formátu proběhne opět v Ostravě 3. a 4. listopadu 2016.

Inovace v logistice

Nový rok ale odstartoval a novinky pro vás máme už od ledna. Pro úspěšnou praxi v logistice je totiž maximálně nutné osobně, profesně ani akademicky neusnout na vavřínech a nové trendy nejen sledovat, ale také nad nimi přemýšlet, zařazovat je do soukolí logistických činností a procesů, hodnotit je a především vhodně aplikovat. Nový kurz pod vedením Michaela Rady, jednoho z nejúspěšnějších aktérů Logistics Ride a velkého bojovníka proti profesní slepotě, nese název Inovace v logistice. Jedním z největších přínosů kurzu je práce na eliminaci limitů ve zvyšování efektivity a mottem se stalo: Pokud něco funguje, je čas přemýšlet, jak to dělat lépe!

Pro odborníky z řídících logistických profesí, ať už se jedná o majitele firem, management, členy statutárních orgánů a všechny, kdo jsou zodpovědní za návrh, zpracování a controlling finančních ukazatelů a plánů je určen praktický kurz Strategický a finanční controlling a stanovení efektivních KPI. Náplň kurzu je zaměřená především na objasnění a osvojení si celého komplexu controllingu v perspektivě firemní strategie, klíčových ukazatelů a hospodářských výsledků.

2016 s revolučními logistickými produkty

Pro rok 2016 nechystáme jen kurzy s novým obsahem, ale také kurzy zcela nového formátu. Konkrétně se jedná o Výpočetní dílny, praktické workshopy, na kterých společně spočítáme vaše konkrétní čísla a data. Na těchto praktických kurzech se budou lektoři věnovat výhradně vašim úkolům a problémům v oblastech logistiky, pomůžou s přípravou dat a společně si osvojíte nejen výsledky, ale hlavně metodu.

Leden a začátek února jsou také startem pro Komplexní program logistiky, intenzivní soubor kurzů, ve kterém se frekventanti v průběhu několika měsíců seznámí se všemi zásadními oblastmi logistiky, jimiž jsou především management, nákup a řízení zásob, výroba, distribuce a skladování.

Konec starého a příchod nového roku je vždy symbolickým momentem pro bilancování, rozhodnutí a změny. Pokud se některá vaše předsevzetí a plány týkají dodání nového impulzu kariéře v logistice, podívejte se na kompletní přehled našich aktuálních kurzů. I to může být začátek nové cesty úspěchu na poli logistiky. Logistická akademie je tady pro vás, aby vám poskytla akademické, praktické i profesionální zázemí a podporu pro vaše profesní cíle.