Od kola po teleportaci aneb klíčové momenty nejen logistiky

V  našich článcích už jsme se věnovali historii logistiky jako takové, perspektivou slavných vojevůdců jsme se na logistiku podívali také, ale dnes se budeme věnovat dalšímu klíčovému aspektu vývoje logistiky. Které vynálezy přispěly k  rozvoji logistiky nejvíce? A které by ještě přispět mohly? Teoretický exkurz do minulosti i budoucnosti logistiky vám přináší Logistická akademie.

Zveřejněno
08
Duben 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V  našich článcích už jsme se věnovali historii logistiky jako takové, perspektivou slavných vojevůdců jsme se na logistiku podívali také, ale dnes se budeme věnovat dalšímu klíčovému aspektu vývoje logistiky. Které vynálezy přispěly k  rozvoji logistiky nejvíce? A které by ještě přispět mohly? Teoretický exkurz do minulosti i budoucnosti logistiky vám přináší Logistická akademie.

Pokud připustíme, že logistikou se dá nazvat vše, co má co do činění s  dělbou práce, distribucí materiálů a lidí a delegováním úkolů, můžeme určit dvě nejzásadnější oblasti pro její rozvoj – jsou jimi doprava a informační technologie.

V  rámci dopravy došlo k  největšímu objevu už před sedmi tisíci lety. Ačkoliv nám to dnes, když jsme zvyklí na extrémní a téměř každodenní pokrok v  technice, nepřijde jako nic převratného, až díky vynálezu kola byla možná pozemní doprava jinou než svalovou silou. A dál už to pokračovalo jednoduchými stroji – kolo na hřídeli, kladka, železniční dvojkolo, ozubené kolo… A díky kolu se mohlo začít všechno zdokonalovat.

Pokrok pak šel mílovými kroky, od využívání lodní dopravy, železnic, spalovacích motorů i letadel, po efektivní využívání a účelné plánování infrastruktury. Díky všem vynálezům, které již dávno lidstvo přijalo za své, víme, jak zboží na určené místo dostat. 

Informační technologie nám v  logistice zase dávají odpověď kdy, v  jakém množství, jakým způsobem a s  jakými náležitostmi musí zboží na určeném místě být. Bez informačních technologií by koneckonců dnes nebyla téměř žádná zakázková činnost. 

V  takzvaně předmechanickém období informačních technologií vznikaly komunikační prostředky, písmo, ale také numerické systémy, počítadla… A základním vynálezem pro tok informací vždy byl (a bude?) papír, který uchovává informace. V  mechanickém období došlo díky vynálezu knihtisku k  téměř informační explozi. Masová distribuce knih a tím i informací i vynálezy prvních analogových počítačů (mezi které počítáme také např. logaritmické pravítko) si brzy našly cestu do malo- i velkoobchodu a zůstaly tam až do nástupu elektromechanické éry, která s  sebou vlastně přinesla globalizaci. Telefony, telegrafy, počítače, později mobilní komunikace, internet a např. radiofrekvenční identifikace už jsou naší každodenní realitou, bez které si logistiku tak, jak ji známe, představit neumíme.

K  čemu se ale upíná naděje logistiky budoucnosti? V  možných světech, které nám nabízí například literatura sci-fi (která mnohdy budoucnost předpovídá poměrně přesně), se všem logistikům nejvíce líbí možnost teleportace. V  současné době se teleportace pomalu ze sféry science fiction přesouvá do reality. Už v  roce 2002 byl teleportován laserový paprsek, v  roce 2013 fotony, ale teleportace makroskopických objektů je bohužel zatím v nedohlednu. Nicméně jednou, až se to povede, bude to pravá logistická revoluce.