Osobní doprava jako logistická služba

Překonávání v podstatě jakýchkoliv vzdáleností je v současné době vlastně už automaticky proveditelné. Požadavek dostat se odkudkoliv kamkoliv funguje (za jistých omezení) v globálním měřítku, ale také v lokálním, domácím prostředí. A obojí je stejně důležité. Čas a efektivní nakládání s ním už zdaleka není jen součástí úspěšného podnikání, ale také plnohodnotného soukromého a pracovního života. Na co logistika osobní přepravy naráží?

Zveřejněno
04
Listopad 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Překonávání v podstatě jakýchkoliv vzdáleností je v současné době vlastně už automaticky proveditelné. Požadavek dostat se odkudkoliv kamkoliv funguje (za jistých omezení) v globálním měřítku, ale také v lokálním, domácím prostředí. A obojí je stejně důležité. Čas a efektivní nakládání s ním už zdaleka není jen součástí úspěšného podnikání, ale také plnohodnotného soukromého a pracovního života. Na co logistika osobní přepravy naráží?

Lidé se potřebují někam přepravovat takřka neustále. Do zaměstnání, do škol, za zábavou a oddychem, za poznáváním. A samozřejmě zpět. Pokud možno co nejrychleji, avšak bezpečně. Každá velká městská aglomerace usiluje o co nejefektivnější formu osobní přepravy, ať už budováním infrastruktury, která doplní nebo nahradí stávající a nedostatečnou, vypracováváním co nejpreciznějšího systému integrovaných systémů osobní dopravy, nebo podporováním alternativních způsobů přepravy, jako je například cyklodoprava. Ve většině případů však vším dohromady.

Všechna pro mají i své proti. Ekonomický pojem externality označuje přidružené efekty ekonomických rozhodnutí, které mohou mít jak pozitivní, tak negativní dopad. U městské dopravy může být vliv externalit na jedince vlastně obojí, nová tramvajová linka může tomu samému člověku přinést časovou úsporu při jízdě do práce, ale také zvýšenou hlučnost v místě jeho bydliště. A jsou to právě ekologické dopady, se kterými se budování osobní přepravy musí nejčastěji vyrovnávat:

 • Zatížení hlukem dopravy
 • Znečištění ovzduší
 • Pokles bezpečnosti a dopravní nehody v dané lokalitě
 • Zánik veřejných ploch zeleně
 • Problémy s parkováním
 • Případné prodloužení času stráveného na cestě – dopravní zácpy, nehodovost apod.

Pokud se podíváme na logistiku osobní dopravy také jako na službu, která musí integrovat veškerý způsob pohybu osob po městě a okolí, počínaje chůzí pěšky, jízdou na kole, v autech, tramvajemi, trolejbusy, autobusy a metrem, je třeba ji zaštítit hlavním zřizovatelem. Ve velkých městech tuto roli plní magistráty. Ovšem každá služba má mimo poskytovatele také příjemce, který je konečným hodnotitelem její kvality. V tomto případě se kvalita služeb hodnotí na základě několika kritérií:

 • Spolehlivost
 • Dostupnost
 • Kompetence (zaměstnanci mají dostatečné schopnosti vyřešit zákazníkův problém)
 • Zdvořilost a důvěryhodnost
 • Vnímavost
 • Bezpečnost
 • Reálnost (reálné vykonání služby a na ni logicky navazujících úkonů)
 • Porozumění a znalost zákazníka

Kvalitní služby dopravy osob ve městech ovšem nejsou zdaleka hodnoceny jen přísným okem koncových uživatelů. Jejich primárními cíly jsou především odlehčení přetížených komunikací, vyšší přepravní výkon a úspora cestovního času, ochrana životního prostředí, zvýšení hospodárnosti, bezpečnosti i komfortu cestování a další. 

S neustále rostoucími městy, vývojem moderních technologií, a narůstajícími požadavky firem i obyvatelstva na dopravní obslužnost je city logistika mnohem komplexnějším pojmem, než by se zprvu mohlo zdát. A je nejen příležitostí pro logistické společnosti konceptu 3PL, ale také obrovskou výzvou pro komunikaci, výzkum a plánování synergického spojení soukromých, městských i státních subjektů.