Osobnost ideálního logistika

Požadavky na logistiky jsou dnes již enormní. Kromě souhrnu vzdělání a zkušeností kvalifikuje logistika do této profese také celá jeho osobnost. A to čím renesančnější, tím lepší. Logistik je zvláštní kombinací technického a ekonomického vzdělání, humanitních schopností, komplexního rozhledu a v neposlední řadě selského rozumu. Jelikož se logistika stává čím dál tím intenzivněji strategickým faktorem konkurenceschopnosti firmy, jsou také lidé, kteří o ní rozhodují, plánují a uvádějí ji do praxe voleni čím dál pečlivěji. A to nejen na základě dosaženého vzdělání.

Zveřejněno
28
Červen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Požadavky na logistiky jsou dnes již enormní. Kromě souhrnu vzdělání a zkušeností kvalifikuje logistika do této profese také celá jeho osobnost. A to čím renesančnější, tím lepší. Logistik je zvláštní kombinací technického a ekonomického vzdělání, humanitních schopností, komplexního rozhledu a v neposlední řadě selského rozumu. Jelikož se logistika stává čím dál tím intenzivněji strategickým faktorem konkurenceschopnosti firmy, jsou také lidé, kteří o ní rozhodují, plánují a uvádějí ji do praxe voleni čím dál pečlivěji. A to nejen na základě dosaženého vzdělání.

Každá firma si své logistiky postupně vychovává. Na základech a zkušenostech, se kterými do firmy přijdou, vyroste na každé pozici logistik specifického ražení. Proniknout do fungování podniku od managementu po výkonné složky, porozumět jim, pochopit jejich smysl v logistických řetězcích, poznat partnery a každý jednotlivý parametr zařadit na správné místo ve složitém soukolí logistiky ... to je teprve základ pro to, aby logistik mohl pracovat opravdu výkonně a efektivně.

Logistika a systémový přístup

To, co každý logistik cítí, ctí a dodržuje, se v mluvě teorie systémů nazývá „systémovým přístupem“, který je založen na poznání, že systém je vždy víc než jen souhrn jeho částí. Čím víc toho totiž víme, tím systematičtěji a komplexněji o tom musíme uvažovat. V dnešní logistice je běžné, že každý stimul má mnoho reakcí na mnoha frontách, všechno souvisí se vším a k tomu je všechno tak trošku autonomní.

S logistickými komplexy přichází nutnost systémového přístupu a pružné rozlišovací schopnosti. Musíme znát nejen reálná fakta, ale také přijmout jejich změnu jako každodenní realitu. Změna, pohyb a analýza jsou denním chlebem každého logistika.

Osobnost logistika

Technik vs. ekonom. Je jasné, že logistika není dobročinnost, naopak, je pro každý podnik hodnototvorná (i když hodnotou nemusíme vždy nutně myslet zisk). Logistik by měl rozumět technickým parametrům vykonávané činnosti na jedné straně, finančním aspektu na straně druhé. Prokazatelná finanční gramotnost a technická způsobilost, to je jedním ze zásadních rysů logistika.

Dostatečná empatie vs. adekvátní asertivita. Logistik by měl slyšet, rozumět, analyzovat informace, formulovat závěry a doporučení a nakonec být i efektivně vyslyšen. Toto zahrnuje komplex lidských rysů, které se dají posilovat tréninkem měkkých dovedností. Ty empatické umožní logistikovi porozumět parciálním (a často protichůdným) požadavkům jeho partnerů – ty asertivní prosadit to, co je nejlepším řešením pro firmu jako celek.

Staňte se ideálním logistikem díky Logistické akademii

Rozvážné vs. rychlé rozhodování. Tento zdánlivě paradoxní a neřešitelný požadavek je pro logistika vlastně normou. Jde o to mít celý komplex logistického systému tak říkajíc v hlavě a nedělat ukvapená rozhodnutí, ale (podle logistického kréda „změna je stav“) také s nimi moc dlouho neotálet. Správné načasování rozhodnutí a jeho provedení je klíčové, protože situace se neustále mění. Je v kompetenci logistika predikovat, jak. S tím velmi úzce souvisí také nutnost jisté trpělivosti a neodkladné akceschopnosti logistika. Skvělého analytického mozku, který ví, kdy je třeba a může si dovolit riskovat, a kdy je naopak lepší vsadit na jistotu.

Drobnohled vs. širší perspektiva. Každý detail má svou funkci. Každá akce reakci a dohromady tvoří logistický systém komplex, který sedí v soukolí firmy, její ekonomiky, předmětu jejího podnikání a lokálního a/nebo globálního trhu. Osobnost logistika vidí kontext ve všech rovinách, ale také napříč nimi. Má nadhled, ale neopomene žádný důležitý detail.

Samozřejmě k vlastnostem ideálního logistika patří spousta dalších. Není nikde zakotveno, že jsou podmínkou pro jeho úspěšnou praxi. Jsou to ale předpoklady, které když splňuje, bude ho práce v logistice bavit. A ten, kdo svou práci dělá rád, ji také dělá dobře.