Plánování a řízení výroby

Interní logistika firmy zahrnuje kromě jiného také veledůležitou funkci plánování a řízení výroby (produkce). Úlohy spojené s plánováním patří ve firmě k těm nejsložitějším. Pokud právě v této oblasti cítíte rezervy nebo máte obavu, že plně nevyužíváte všech dostupných možností, nabízí vám i na tomto velmi specifickém poli Logistická akademie exkluzivní know-how.

Zveřejněno
11
Červen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Interní logistika firmy zahrnuje kromě jiného také veledůležitou funkci plánování a řízení výroby (produkce). Úlohy spojené s plánováním patří ve firmě k těm nejsložitějším. Pokud právě v této oblasti cítíte rezervy nebo máte obavu, že plně nevyužíváte všech dostupných možností, nabízí vám i na tomto velmi specifickém poli Logistická akademie exkluzivní know-how.

Efektivní interní logistika

Efektivita interní logistiky nezáleží jen na tom, jakými zdroji vaše forma disponuje, ale především na tom, jak s nimi nakládáte. Logistická akademie má silné zázemí odborníků z praxe, kteří vám pomohou přizpůsobit využívání zdrojů potřebám trhu, na kterém působíte. Pomohou vám dosáhnout vyššího výkonu ve výrobě, vyšší produktivity a v neposlední řadě také vysoké přesnosti dodávek zákazníkům.

Otevřené semináře i individuální firemní školení

Společně s profesionály z Logistické akademie můžete najít cestu k postupnému řešení úloh, které nutně souvisí s  vaší konkurenceschopností díky úrovni interní logistiky. Máte možnost se zúčastnit řady otevřených seminářů nebo vám Logistická akademie zajistí vnitrofiremní workshopy, extrémně individualizované akce, na nichž budete s praktikujícími odborníky řešit konkrétní problémy pouze své firmy.

Díky tomu, že Logistická akademie tvoří styčnou platformu pro mnoho profesionálů, firem a institucí, může vám nabídnout také velkou pomoc v podobě zprostředkování kontaktu s kolegy, kteří ve své práci narazili na stejnou problematiku jako vy.

Neváhejte se obrátit na Logistickou akademii se svými dotazy a požadavky na řešení problémů a doveďte tak svou firmu k maximální logistické efektivitě.