Podmínkou pro přijetí na Logistickou akademii je „jen“ praxe

Udělením diplomu garantuje Logistická akademie vašim kolegům z  oboru, zaměstnavatelům i klientům to, že jste na svém místě skutečným odborníkem. Proto má samozřejmě přijetí na akademii své podmínky. A tou nejdůležitější je vaše praxe. V  Logistické akademii nenavazujete na nic jiného než na ni. Všechno ostatní vyřešíme individuálně.

Zveřejněno
14
Červenec 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Udělením diplomu garantuje Logistická akademie vašim kolegům z  oboru, zaměstnavatelům i klientům to, že jste na svém místě skutečným odborníkem. Proto má samozřejmě přijetí na akademii své podmínky. A tou nejdůležitější je vaše praxe. V  Logistické akademii nenavazujete na nic jiného než na ni. Všechno ostatní vyřešíme individuálně.

V  logistické akademii není pro udělení prestižního titulu a certifikovaného Komorou logistických auditorů třeba navazovat na vaše předchozí teoretické znalosti z  oboru logistiky. Praxe v  oboru je podmínkou pro přijetí, protože z  praxe Logistická akademie vychází a především pro praxi má certifikace i studium hodnotu. 

Celý proces získání diplomu je zahájen splněním podmínky pro přijetí – alespoň tříletou podnikovou praxí. Ta zahrnuje široké spektrum činností. Můžete fungovat jako jakýkoliv článek řetězce logistiky – od managementu přes referentské pozice až po samotnou manuální práci. Logistika je velmi obsáhlá, je to obor, vyžadující administrativní podporu, profese vykonávající nákup, skladování, dopravu, plánování a řízení výroby, distribuce i prodeje a mnoho profesí navazujících. Tříletá praxe vám dá prostor zorientovat se v  oboru, vybudovat si stabilní teoretické i praktické základy a zjistit, kterým směrem se v  logistice dále ubírat.

Úspěšné absolvování písemných testů a obhájení vlastního projektu před grémiem Logistické akademie ovšem vyžaduje také odborné znalosti. Pokud cítíte nedostatky ve své teoretické přípravě, Logistická akademie vám pomůže, díky svému propracovanému vzdělávacímu programu. V  jeho rámci vám profesionální lektoři také pomohou vybrat a zpracovat projekt k  obhajobě, který co nejlépe odpovídá vaší praxi.

Diplom Logistické akademie bude vaším nejvyšším vyznamenáním. A jediné, co pro akceleraci své kariéry v  logistice potřebujete, jsou tříleté zkušenosti. Se vším ostatní vám pomůže Logistická akademie.