Prosincové obhajoby logistických titulů v Logistické akademii

Do blížícího se nového roku vstoupí několik frekventantů ostravského sídla Logistické akademie s čerstvě obhájenými logistickými tituly. Pod vedením a s pomocí zkušených lektorů svědomitě zpracovali a úspěšně obhájili své projekty, zvládli jejich veřejnou finální obhajobu a dne 9. 12. 2016 jim byly uděleny mezinárodně uznávané a ceněné tituly.  

Zveřejněno
20
Prosinec 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Do blížícího se nového roku vstoupí několik frekventantů ostravského sídla Logistické akademie s čerstvě obhájenými logistickými tituly. Pod vedením a s pomocí zkušených lektorů svědomitě zpracovali a úspěšně obhájili své projekty, zvládli jejich veřejnou finální obhajobu a dne 9. 12. 2016 jim byly uděleny mezinárodně uznávané a ceněné tituly.  

Druhý prosincový týden byla půda Logistické akademie více než horká

Závěrečné obhajoby jsou totiž poslední událostí z celého řetězce povinností, které je nutné pro udělení akademického titulu na Logistické akademii splnit. Jsou tedy předstupněm získání oficiálního, hodnotného a odbornou veřejností velmi váženého titulu, který v oboru slouží jako potvrzení a uznání profesionality logistika. Udělení některého z titulů je ovšem běh na delší trať. Po oficiálním podání přihlášky má každý možnost absolvovat některý z kurzů, který může být velmi přínosnou součástí přípravy na vlastní zkoušky. Ty probíhají prostřednictvím rámci e-learningových testů, zpracováním a obhajobou vlastního projektu z logistické praxe. Při výběru i zpracovávání projektů, ale také po celou dobu působení na Logistické akademii, má každý student plnou podporu lektorů, kteří v rámci konzultací a porad individuálně pomáhají všem za jediným společným cílem – úspěšně absolvovat, obhájit a získat titul. Po zpracování projektu následuje jeho prezentace na malých a velkých, slavnostních a veřejných obhajobách. 

Při prosincových obhajobách jsme mohli třikrát hrdě a s radostí udělit třikrát titul manažera logistiky a jednou provozního logistika.

Mezi těmi, kdo obhajovali MLog., byli zástupci firem RITTAL s.r.o., Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Projekty, jejichž obhajoby zazněly, byly na různorodá témata.

Obhajoby logistických titulů a prací, prosinec 2016

Dozvědět jsme se mohli, jak v praxi vypadalo zavádění ISO logistikem – rozdělení zásob pomocí ABC analýzy, jak vypadala optimalizace skladové položky za využití zavedení sledovatelnosti dílů a stejně tak jak probíhala optimalizace a zvýšení průtoku skladu expedice VF. Titul PLog. byl udělen na základě obhajoby projektu rizikových oblastí v řízení dopravy - linková doprava; a prohloubí kvalifikaci zaměstnanců firmy DACHSER Czech Republic a.s.

V komisi, která je přísnou, ale spravedlivou formou dohledu, usměrňování, konzultací a hodnocení probíhajících obhajob, zasedli tentokrát: 

O těchto a dalších lektorech Logistické akademie si můžete přečíst na našich stránkách. Stejně tak se dozvíte, jak celá certifikace probíhá. Titul logistické akademie je sice titulem akademickým, ale (stejně jako celá logistika) je neodmyslitelně spjat s již dosaženou logistickou praxí. Podmínkami pro přijetí na akademii je tří nebo pětiletá aktivní praxe v oboru, podmínkami pro výběr obhajovaného projektu je taktéž buď jeho zdařilá, probíhající nebo připravovaná realizace a implementace do běžné praxe podniku.

Stejně jako je v Logistické akademii málo místa pro pouhou teorii, ještě méně místa je pro neúspěch. Systém přípravy pro udělení titulu je velmi propracovaný, systém podpory jak studijní, tak lidské ze strany lektorů a spolupracovníků Logistické akademie je takřka neomezený. Kromě titulu ale získávají naši frekventanti velkou přidanou hodnotu. Ta spočívá nejen ve zkušenosti spolupráce s logistickými odborníky, ale také v navázání nových, často trvalých a prospěšných pracovních i lidských kontaktů, obohacení o nové poznatky i seznámení se s prací v jiných odvětvích zastřešujícího oboru logistiky.

Všem kolegům, kteří u nás v prosinci úspěšně složili poslední zkoušku a mohl jim být udělen titul manažera nebo provozního logistika, gratulujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na hladkém a bezproblémovém průběhu studia i certifikace na Logistické akademii, závěrečné obhajoby jsou ceremoniálním završením úspěšné spolupráce a úsilí mnoha lidí. Jsme rádi, že se řady našich absolventů zase rozrostly. 

A co vy? 

Povyšte své logistické vědomosti na vyšší level a začněte studovat také. Všechny informace o studiu najdete zde.

Certifikace logistiků