Studium logistiky v Logistické akademii

Logistika je dynamický obor, který pružně reflektuje stav trhu. V logistice se poptávka i nabídka mění, požadavky na znalost oboru a orientaci v něm se zvyšují. Logistická akademie nabízí studium logistiky jako alternativu k univerzitnímu vzdělání pro všechny logistiky, kteří chtějí obstát v konkurenci. 

Zveřejněno 
17
Červen 2014
Autor 
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet 

Logistika je dynamický obor, který pružně reflektuje stav trhu. V logistice se poptávka i nabídka mění, požadavky na znalost oboru a orientaci v něm se zvyšují. Logistická akademie nabízí studium logistiky jako alternativu k univerzitnímu vzdělání pro všechny logistiky, kteří chtějí obstát v konkurenci. 

Kurzy a školení pro logistiky jsou základem pro dobrou orientaci v oboru. A na dobré orientaci v oboru stojí schopnost pracovníka v logistice volit ta nejlepší řešení. V Logistické akademii vychází studium logistiky především z praxe, sleduje nejnovější trendy a potřeby trhu, ale především koresponduje s reálnými požadavky firem a společností z logistické praxe.

Vzdělávací program pro studium logistiky v Logistické akademii je certifikován Komorou logistických auditorů, jedním z vrcholových garantů logistické odbornosti v ČR. Logistická akademie je také akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je oprávněna udílet tituly psané za jméno. Diplom v Logistické akademii získáte absolvováním oborových testů a obhájením projektu z oboru logistiky před odbornou komisí. K tomu vám mohou pomoci semináře, kurzy a školení pro logistiky pořádané Logistickou akademií.

V Logistické akademii si můžete také nechat připravit školení pro logistiky na míru své firmě. Workshopy pořádané Logistickou akademií mohou být efektivním přínosem pro vaše interní vzdělávání a dopomohou vám k řešení specifických a aktuálních situací. 

Logistická akademie tak nenabízí pouze studium logistiky, ale především přináší poznatky z praxe, které vám následně pomůže individuálně aplikovat na konkrétní situace, ve kterých se vy nebo vaše firma nacházíte.