Automatizace v e-sféře

E-commerce je na vzestupu. Kromě slev a nástrojů pro porovnávání zboží a cen pomohl této expanzi především pohodlný a rychlý způsob doručování. Teprve ten dodal tu správnou esenci, která je pro dlouhodobé a opakované zákazníky zásadní. Rychlé a pohodlné doručování je ale možné pouze v případě, že prodejní operace jsou realizovány pomocí integrace technologií a automatizace v celém rozsahu zásobovacího řetězce.

Zveřejněno
02
Březen 2019
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

E-commerce je na vzestupu. Kromě slev a nástrojů pro porovnávání zboží a cen pomohl této expanzi především pohodlný a rychlý způsob doručování. Teprve ten dodal tu správnou esenci, která je pro dlouhodobé a opakované zákazníky zásadní. Rychlé a pohodlné doručování je ale možné pouze v případě, že prodejní operace jsou realizovány pomocí integrace technologií a automatizace v celém rozsahu zásobovacího řetězce.

Přesto někteří e-obchodníci stále váhají se zavedením automatizace, a to především ve skladech. V zemích s levnou pracovní silou mnohé podniky preferují najmout na třídící a distribuční práce manuální sílu. V těchto oblastech bývá potřeba implementace řešení na bázi robotů a umělé inteligence často podceňována.

V rozvinutých zemích s drahou pracovní silou je však situace naprosto odlišná. Pro zajištění rychlého a kvalitního odbavení objednávek potřebují e-obchodníci využít obrovskou výhodu, kterou jim nabízí právě automatizace.

Implementace těchto automatických nástrojů zároveň e-obchodníkům pomůže držet krok s neustále se zvyšujícími očekáváními zákazníků, jako je doručení do druhého dne nebo ještě lépe v den objednávky. K dalším bonusům patří zvýšení efektivity a přesnosti jednotlivých skladových operací a procesů, což s sebou přináší přesný přehled o stavu zásob, eliminaci stavu nedostatku zásob a minimální ztráty během prodeje a případného vracení zboží.

Automatizace zásobovacích řetězců přináší především tyto 4 benefity:

1. Rostoucí výkon při zachování počtu zaměstnanců

Běžným mýtem spojovaným s automatizací je, že roboti v práci nahradí lidi. To ale není úplně pravda. Automatizace přebere pouze některé opakující se monotónní úkoly, avšak její hlavní dopad se projeví ve výhodě strmě rostoucí efektivity procesů. Dokonce může být dosaženo tak vysokých úrovní výkonu, které by bez implementace automatizačních technologií nebyly vůbec možné. Spolupracující roboti nebo coboti pracují spolu s lidmi a jsou schopni plnit vyšší počet příkazů a dosahovat lepších výsledků. A samozřejmě – roboti vybavení umělou inteligencí jsou zárukou, že zásilky budou odbaveny včas a přesně podle zadání.

2. Nižší operační náklady

Robotické systémy s inteligentním rozhodováním v reálném čase pracují bez potíží i v podmínkách neustále se měnícího prostředí, které dynamicky vyhodnocují. Díky tomu mohou efektivně odbavovat mnohonásobné objednávky a zajistit, že budou doručeny zákazníkovi ve stanoveném časovém rámci. Tito roboti jsou navíc schopní pracovat v režimu 24/7, což nebývale zvyšuje produktivitu a minimalizuje riziko ztráty zakázky.

3. Přesnost a schopnost plnit více úkolů

Robotizace ve skladu přináší rychlejší a přesnější plnění příkazů, zkracuje čas od objednávky po doručení a celkově zvyšuje počet zpracovávaných úkolů. Systémy využívající prostředků umělé inteligence se dokáží rychle přizpůsobovat změnám skladových položek, reagovat na určité objednávkové vzorce i výkyvy a dochází tak k minimu prostojů.

4. Lepší využití prostoru

Autonomní robotické systémy využívané ve skladech jsou schopné zacházet s mnohaúrovňovými skladovacími prostory, kde jsou jednotlivé regály umístěny hned vedle sebe bez nutnosti zachovávat mezi nimi manipulační prostor. Některé systémy jsou schopné se samostatně pohybovat i vertikálním směrem a umožňují tak maximální využití prostoru i z hlediska výšky.

Moderní průmysloví roboti jsou vybaveni umělou inteligencí, která řídí materiálové toky a přináší flexibilitu, transparentnost a přesné porozumění procesům. Tyto faktory se stávají naprosto nezbytnými pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Vzhledem k tomu, že skladování a činnosti s ním spojené zastávají až 30 % všech operací spojených s distribucí, je tato oblast naprosto klíčová a vyžaduje odpovídající znalosti a profesionální zacházení.

Nejste si jistí, jaká úroveň skladových zásob je pro váš podnik optimální? Na Logistické akademii můžete absolvovat výpočetní dílnu, kde problematiku ovládnete díky praktickému nácviku na svých vlastních datech.