Ing. Roman Dudáš, CLog. - Projekt ze studia nám vydělal 16 miliónů korun

V rámci seriálu představování našich úspěšných absolventů (a úspěšní jsou všichni), jsme zavítali do VOP CZ - Vojenského opravárenského podniku. Tady totiž pracuje a logistiku posouvá pořád dál, konzultant logistiky (CLog.), Ing. Roman Dudáš. Ten nám prozradil, jak se ke studiu dostal a co mu i firmě studium přineslo.

Zveřejněno
04
Září 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V rámci seriálu představování našich úspěšných absolventů (a úspěšní jsou všichni), jsme zavítali do VOP CZ - Vojenského opravárenského podniku. Tady totiž pracuje a logistiku posouvá pořád dál, konzultant logistiky (CLog.), Ing. Roman Dudáš. Ten nám prozradil, jak se ke studiu dostal a co mu i firmě studium přineslo.

Jak byste se našim čtenářům představil?

„Jsem zaměstnanec Vojenského opravárenského podniku Šenov u Nového Jičína, který je založen ministerstvem obrany. Nastoupil jsem tady přibližně před osmi lety, kdy jsem přešel z firmy Vítkovice a pracuji momentálně ve funkci vedoucí odboru řízení výroby, což by se dalo přeložit jako vedoucí logistiky a plánování.“

Zkuste čtenářům přiblížit to, co tady ve VOP CZ tvoříte

„Já to beru jako komplexní záležitost. Pokud jsme zmínili plánování a logistiku, tak logistika je pro mě to, že já si to musím někde umět připravit, což je plánování. A potom jsou to aktivity, které jsou spojené se samotnou logistikou. V praxi to znamená přepravu materiálů na pracoviště, sklady, expedici. Dostat správný materiál na správné místo v daném čase. Zjednodušeně. Tak, jak jsem se to naučil od pana Bazaly.“

Proč jste začal logistiku studovat?

„Nebylo to tak, že Roman Dudáš si řekl: „Já chci studovat Logistickou akademii.“ Byla to doba, kdy jsem pracoval ve Vítkovicích. Přibližně v létech 2008, 2009 nastala krize ve strojírenství. Existovaly aktivity ze strany, tuším, ministerstva práce, které směřovaly k podpoře zaměstnanosti. A protože ve Vítkovicích byly personální problémy, byl realizován projekt pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců. Byl jsem vybrán jako jeden ze skupiny, tuším, osmi lidí, kteří měli možnost studovat Logistickou akademii. Tento projekt trval jeden rok, kdy jsem jednou měsíčně docházel na Logistickou akademii. Zde jsem se postupně dovídal spoustu nových věcí, setkával se s lidmi z branže a pronikal do problematiky logistiky. Nicméně, protože nedošlo k nějakým výrazným pracovním změnám, nastoupil jsem po dokončení Logistické akademie do VOP.“

Jak vám zkušenosti z LA pomohly v praxi?

"V závěru samotného projektu, v podstatě studia na Logistické akademii, jsme měli vytvořit nějaký konečný produkt. Ten jsem vytvořil už na svém novém pracovišti, kde jsem se zaměřil na zpoždění zakázek vůči zákazníkům i v rámci samotného výrobního procesu. Věnovali jsme se aktivitám, jako odhalování úzkých míst, stanovení cílů, zajištění těchto cílů tak, abychom mohli celý proces optimalizovat. Proces optimalizace a odstranění významných zpoždění trval téměř rok. V dané chvíli jsem byl spokojen, dospěl jsem ke konečnému cíli. Na Logistické akademii, jsem obhájil titul. Po krátkém čase jsem si ale uvědomil, že to, co jsme řešili, byla pouze operativa. Během následujícího roku až dvou, které jsem strávil ve VOP, jsem došel k závěru, že musíme postupovat úplně jinak. Problémy tady existují ještě dnes, ale výrazně jsme je omezili i za přispění Logistické akademie, konkrétně i pana Bazaly, se kterým jsem byl v kontaktu v delším období. Vytvořili jsme v této firmě projekt, který se zaobíral systémem převozu materiálů mezi jednotlivými výrobními segmenty tak, abychom sledovali pohyb materiálů online. To znamená předávky na pracoviště, na sklady, na expedici a v případě expedice zcela vyřízený pracovní příkaz pro výrobu. Takto zjednodušeně popisuji něco, co trvalo v podstatě dva roky. V prvopočátcích šlo primárně o komunikaci a o přípravu projektu se samotnou Logistickou akademií. Byl vytvořen produkt, který jsme následně prodali jako projekt. Ve výroční zprávě VOP CZ za rok 2016 je tento projekt zmíněn a sám o sobě přinesl roční zisk 16 milionů korun.“

Proč byste praktikujícím logistikům studium doporučil?

„Zase to musím shrnout za sebe. Samozřejmě jsem v kontaktu i s ostatními, ale především je to moje osobní zkušenost. Pro mě to bylo zjištění, že spousta lidí řešila podobné problémy, ale ten způsob byl trošku více globální. Nebyl to přístup, kdy řešíte problém na nějakém malinkém pracovišti tak, že vyřešíte jednu věc a za chvilku se vám to zbortí z jiné strany. Byl to přístup komplexní. Logistická akademie mně v podstatě poskytla to, že jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Projekt, o kterém jsem vám teď vyprávěl, šlo takto poskládat právě díky komplexnímu přístupu, zkušenostem a teoretickým znalostem získaným na Logistické akademii."

Studium logistiky pro praktikující logistiky