Inovace ve skladovém hospodářství

Manhattan Associates je předním poskytovatelem softwarových řešení pro řízení zásobovacích řetězců. Mnohá rozšíření, která integrovali do svého systému řízení skladů (WMS – warehouse management systém), jsou natolik zásadní a zajímavá, že mohou představovat výrazný průlom v pojetí problematiky.

Zveřejněno 
03
Červenec 2018
Autor 
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet 

Manhattan Associates je předním poskytovatelem softwarových řešení pro řízení zásobovacích řetězců. Mnohá rozšíření, která integrovali do svého systému řízení skladů (WMS – warehouse management systém), jsou natolik zásadní a zajímavá, že mohou představovat výrazný průlom v pojetí problematiky.

Co nového přináší?

Pro plné pochopení přínosu nových funkcí, bude nutné lehké uvedení do problematiky. WMS umožňuje společnosti přesně plnit objednávky zároveň s průběžným vylepšováním produktivity pracovní síly. Produktivita práce je řízena sdružováním příkazů do takzvaných vln. Vlnu mohou tvořit například všechny položky, které mají být v 10:00 expedovány prostřednictvím UPS nákladních vozů. Tyto vlny práce usnadnily inteligentní sdružování příkazů plněných konkrétním pracovníkem, což pomáhá redukovat potřebný čas pro transport.

WMS rovněž obsahuje logické funkce pro příjem zboží, jeho veškerý pohyb od skladování po finální předání koncovému zákazníkovi, další služby přidávající hodnotu (jako doplňování, úpravy, balíčkování) a všechny ostatní procesy spojené se skladováním.

WMS a WCS – čím se liší?

Pokud sklad disponuje pokročilou automatizací – jako jsou dopravníky, vysokorychlostní třídění, automatický systém pro naskladnění a vyskladnění a podobné – společnosti zpravidla implementovaly WMS (warehouse management systém) i WCS (warehouse control systém). WMS zahrnuje funkce pro vyřízení objednávek, WCS funkce pro pohyb zboží. Funkce pohybu zajišťuje, že je produkt přemístěn automatickým systémem z místa A (například místo vyzvednutí) do místa B (například balírna nebo nákladní doky).

Nicméně, postupem času a s nárůstem e-commerce, vznikl další software s 3písmennou zkratkou – WES (warehouse execution systém). Tento WES software nejčastěji integruje funkce pro pohyb zásilek z WCS a některé funkce pro vyzvedávání z WMS.

E-commerce a dopady na trh

Někteří přední poskytovatelé WMS řešení využívali funkce pro dávkové zpracování objednávek, ale postrádali metody pro optimalizaci objednávek z e-commerce. E-commerce objednávky jsou zpravidla malé, sestávají z jedné či dvou položek. A spíše než dávkování těchto objednávek pro dosažení efektivity práce, bývalo realitou tyto objednávky odbavit hned ve chvíli, kdy byly přijaty. Nebo přinejmenším ty, které zákazníkovi slibovaly doručení do druhého dne. Objednávky z e-commerce jsou vyřizovány prostředky pro standardní tok objednávek, což neumožňuje optimálně řídit tyto typy operací. Pomalost předních WMS zásobovatelů v reakci na rostoucí potřebu optimalizovaného doručování objednávek z oblasti e-commerce přestavuje nové příležitosti na tomto trhu pro zásobovatele využívající WCS. Mnoho skladů potřebuje realizovat jak tradiční tak e-commerce objednávky, přičemž WES systémy postrádají funkci zpracování ve vlnách, která je potřebná pro optimální kombinace obou typů případů.

Manhattan Associates poprvé oznámili, že jejich WMS bude obohacen řízením toků objednávek, na své poslední konferenci s názvem Momentum. Na této konferenci uvedli řešení, které může být nazváno „řízení toku objednávek na steroidech“. Při organizaci, kdy jsou odbavovány objednávky z e-commerce, WMS přístupy většinou pracovaly podle jednoduchých pravidel. Například, pokud objednávka potřebuje být doručena k zákazníkovi zítra, vyřiď ji okamžitě, pokud má být vyřízena do tří dnů, počkej dva dny, než ji odbavíš.

Podstata inovace

Co Manhattan Associates udělali, je nebývalé zdokonalení organizačních funkcí s informací o kapacitě pracovníků i strojů v reálném čase, spolu s potřebným vybavením na správném místě, aby mohla být práce vykonána v daném termínu.

Spěšné objednávky jsou vyřizovány jako první, ale lepší povědomí o tom, že systém má ještě volné kapacity pro vyřizování objednávek (které tím pádem nemusí být realizovány až za několik dnů) znamenají, že vybavení i pracovníci mohou být lépe využiti.

Manhattan také úspěšně využívá strojového učení. Na základě vypočítaných standardů systém ví, jak dlouho by proces měl trvat. Také ví, jak dlouho trval skutečně. Protože podmínky práce se mění, strojové učení může nabídnout přehled o tom, jak dlouhý čas budou nakonec pracovníci potřebovat s ohledem na historická data a také dodatečné podmínky, jako jsou charakteristiky jednotlivých položek, počet přerušení práce, informace o místě, dni v týdnu či denní hodině.

Velikou snahou architektů systému je, aby skončila diskuse o WMS, WCS a WES, protože celý tento systém zkratek a jednotlivých variant řešení je přinejmenším matoucí.