Internet věcí přináší revoluci v dopravě

Internet věcí v dopravě není žádnou novinkou. Nicméně toto odvětví má potenciál projít díky technologiím zásadní proměnou a odemknout zcela nové možnosti v dosahování vyšší úrovně efektivity a bezpečnosti.

Zveřejněno 
03
Září 2019
Autor 
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet 

Internet věcí v dopravě není žádnou novinkou, nicméně toto odvětví má potenciál projít díky technologiím zásadní proměnou.

Data ovlivňují každičký aspekt našeho života. A pokud stále ještě není, během několika málo let bude technologický svět koncentrován právě kolem dat a jejich využívání. Dokonce i zařízení, na kterém si tento text právě čtete, pravděpodobně sbírá vaše data, aby mohlo poskytnout optimální uživatelský servis.

Technologický svět vstoupil do nového ekosystému, který nejenže data shromažďuje, ale také je přeposílá do dalších zařízení, interpretuje tato data a na jejich základě realizuje celou řadu rozhodnutí. To vše bez nutnosti zásahu člověka. Vítejte v éře internetu věcí.

Internet věcí

Internet věcí (IoT) se dá interpretovat jako ekosystém, který sestává z chytrých zařízení připojených k síti. Tato zařízení jsou osazena procesory, senzory a komunikačním hardware pro sběr, odesílání a jednání na základě dat, která získávají ze svého okolí. Například v rámci chytrého bydlení mohou být chytré reproduktory v obývacím pokoji, termostat, který optimalizuje teplotu v jednotlivých částech domu podle potřeby nebo chytré osvětlení, které reaguje na vnitřní i vnější podmínky a požadavky.

Takovýto systém využívající internetu věcí by sbíral data o standardních vzorcích vašeho chování v reálném čase a průběžně upravoval nastavení a vlastnosti jednotlivých připojených zařízení pro optimalizaci vašeho životního prostoru a zajišťoval, že všechna zařízení budou maximálním způsobem plnit vaše potřeby.

Internet věcí nabízí nespočet aplikací v osobním životě i v průmyslu. Dnes si představíme jeho potenciál v odvětví dopravy.

Bezpečnost především

Bezpečnost je pravděpodobně první myšlenkou, která vyvstane při diskusích o implementaci internetu věcí do dopravy. Základní ideou jsou zde vozidla, jež spolu navzájem komunikují v reálném čase a jejichž sdílená data dramaticky zvyšují bezpečnost pasažérů i ostatních účastníků provozu. S využitím chytrých senzorů mohou vozidla včas varovat ostatní vozy o případných rizicích, bezohledných řidičích nebo dopravních zácpách. Uvnitř vozidel může systém včas rozpoznat řidičovu únavu nebo zdravotní problém a zasáhnout. Na základě předběžných odhadů by tyto technologie mohly snížit nehodovost v dopravě až o 80 %.

Technický stav vozidel

I když je bezpečnost řidičů v současné době zásadní, budoucnost bude patřit bezpilotním vozům. Většina vozidel bude autonomní. Za těchto okolností bude naprosto nezbytné sledovat technický stav vozidel, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry jejich spolehlivosti a následně bezpečnosti dopravy. I zde se uplatní internet věcí.

Vozidla budou neustále sledována a hodnocena z hlediska výkonu a celkového stavu. Pokud se vyskytne nějaký problém, řidič, servis nebo ostatní vozidla dostanou zprávu. Monitorovány takto budou parametry jako stáří vozu, spotřeba paliva, brždění a rychlost a celá řada dalších.

Optimální trasa

Díky existenci map už tuto možnost máme, internet věcí ji však posune na vyšší úroveň. V plně integrovaném světě dopravy můžete dostávat informace o situaci v reálném čase včetně veškerých uzavírek, doplňujících informací a vazby například na jízdní řády, otvírací doby a jiné organizační údaje. Díky těmto technologiím bude doprava dosahovat mnohem vyšší efektivity.

Logistika

Ať už budete provozovat malou flotilu autonomních vozů nebo standardní kamiony, internet věcí tuto činnost zásadně usnadní. S moderními technologiemi bude okamžitě rozpoznatelné, že se zásilka odchýlila z plánované trasy, mění se její parametry nebo je v ohrožení.

Logistický manažer bude schopný řídit i poměrně rozsáhlé zásobovací řetězce z jednoho počítače a s maximálním komfortem. V případě autonomních zařízení postačí jen několik málo lidí pro odbavení tisíců zásilek.

Internet věcí kolem nás

Už nyní se můžeme s případy implementace internetu věcí setkávat. A lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude jejich nasazení ještě masivnější. Je vice než zřejmé, že technologie jsou řešením nejpalčivějších problémů, kterým současný průmysl čelí.