KPI klíčové ukazatele výkonnosti a logistický controlling

Stále dokola promýšlíme, jaké a kolik klíčových ukazatelů výkonnosti v logistice použít. Nenastavujte si příliš klíčových ukazatelů a dbejte na to, aby byly provázány s vašimi podnikovými cíli a podporovaly je. Mějte na paměti, že musí být SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-phased.

Zveřejněno
08
Červenec 2019
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Stále dokola promýšlíme jaké a kolik klíčových ukazatelů výkonnosti v logistice použít. Nenastavujte si příliš klíčových ukazatelů a dbejte na to, aby byly provázány s vašimi podnikovými cíli a podporovaly je. Mějte na paměti, že musí být SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-phased.

Jak zjistit, zda výkonnost dodavatelského řetězce je uspokojivá a zda máte konkurenční výhodu oproti jiným podnikům? To vše lze odečítat z klíčových ukazatelů výkonnosti. Použití KPI má sloužit ke včasné identifikaci momentálního výkyvu (hlavně samozřejmě toho negativního) a také nás informovat o projevujících se tendencích. Která KPI bychom opravdu neměli vynechat? Zde je základní výčet:

úroveň dodavatelských služeb vůči zákazníkům

úroveň služeb našich klíčových dodavatelů

logistické náklady na zásoby (tzv. „cena okamžitého použití“ zásob)

produktivita logistiky (objemové výkony oproti ceně logistických zdrojů)

poměr čekacích dob vůči dobám produktivním u klíčových procesů

flexibilita (agilita) systému logistiky

celková přidaná hodnota logistiky

Nastavení příslušných metrik není vždy triviální a občas je zapotřebí i trochu manažerské odvahy, aby byl daný ukazatel uveden v život. Nemůžeme však mnoho ztratit, nebo případně nesprávně nastavený ukazatel na sebe rychle upozorní .... a my zase budeme o něco chytřejší ;-)

Kdo se vydal cestou budování logistického controllingu, ten ji neopouští. A což teprve, podaří-li se vybudovat controlling celého dodavatelského řetězce (SCM)? Zde je potenciál enormní! Logistický controlling může velmi efektivně pomoci nastavit logistický audit, je-li proveden podle metodiky Komory logistických auditorů (www.kla.cz).

Znalost a správné používání logistických ukazatelů je také klíčová v případě, že se rozhodujeme, zda využít nabízené služby logistických providerů, tj. při zamýšleném outsourcingu celé nebo části firemní logistiky.