Logistická stories #1: Rudolf Malý

V rámci nové série rozhovorů Logistické akademie Vám postupně představíme ty největší kapacity (nejen) české logistiky. Jsme hrdí na to, že můžeme říct, že jsou tito špičkoví logistici neodmyslitelně spjati také s Logistickou akademií. Z rozhovorů se dozvíte nejen to, jaké byly jejich první logistické krůčky a začátky, ale také co je u logistiky udrželo až do dnes. Nebude chybět ani otázka v čem spatřují aktuální největší výzvy současné logistiky ve své profesi.

Zveřejněno 
30
Listopad 2020
Autor 
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet 

V rámci nové série rozhovorů Logistické akademie Vám postupně představíme ty největší kapacity (nejen) české logistiky. Jsme hrdí na to, že můžeme říct, že jsou tito špičkoví logistici neodmyslitelně spjati také s Logistickou akademií. Z rozhovorů se dozvíte nejen to, jaké byly jejich první logistické krůčky a začátky, ale také co je u logistiky udrželo až do dnes. Nebude chybět ani otázka v čem spatřují aktuální největší výzvy současné logistiky ve své profesi.

Rudolf Malý Logistické stories #1

V prvním rozhovoru jsme nemohli vyzpovídat nikoho jiného než viceprezidenta pro vzdělávání Logistické akademie, člena Komory logistických auditorů, Rudolfa Malého, Alog., který se mimo jiné věnuje také nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů v rámci Futurelogistics. Rudolf Malý se řídí mottem: „Je-li stanoven jasný cíl, cestu k němu lze vždy nalézt. To znamená, hledej způsoby a nikoliv důvody.“ V rámci Logistické akademie se s ním můžete setkat v nejednom z kurzů v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání včetně projektového řízení, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služeb nebo prezentačních dovedností.

Co (nebo kdo) Vás přivedl k logistice?

Možná to bude divná odpověď, ale vlastně moje láska k číslům a matematice.

Pro mě jsou logistické procesy vlastně matematické vzorce a modely s obrovskou spoustou neznámých. A s těmi je třeba se postupně seznamovat a vždy v týmu sestavovat funkční model, až je z něho "koukatelná" a ideálně krásná a inspirující mozaika.

Co Vás u logistiky drží?

Právě ta neustálá spousta proměnných, výzev a potřeba umění komunikace napříč celým spektrem firemních činností. Já si myslím, že to je to, co mě vlastně pořád pudí k seznamování s novými trendy a technologiemi. No a v přeneseném slova smyslu, mi udržuje svěží mysl, ale to už jsem odbočil.

Čím přispěla Logistická akademie?

Na začátku to byla šance být v pilotním týmu, který pracoval na systému certifikace logistického vzdělání. Takže to bylo setkávání se s dalšími odborníky v logistice a příležitost konfrontovat si pohledy na logistiku a její vývoj. Potom jsem se dostal do týmu lektorů Logistické akademie, což mi umožňuje předávat své vědomosti a dovednosti za prakticky 30 let v logistické praxi, na straně jedné. Zároveň však, a to vnímám jako obrovskou přidanou hodnotu pro mě, spoustu a spoustu podnětů od frekventantů při různých kurzech, řešení reálných logistických úloh. Je toho prostě spousta a jsem rád, že mohu být součást týmu Logistické akademie.

Co v současnosti cítíte jako největší výzvu pro Vás coby logistika, resp. pro Vaši specializaci v logistice?

Ona ta výzva není nová, ale je zde už více jak deset let. Ano, je to digitalizace logistických procesů. Spousta manažerů si neuvědomuje, že ona ta digitalizace vlastně nezačíná ničím jednodušším (tedy ono to pro spoustu je spíše strašák) než systémovou dokumentací.

Proč? Jen to, co mám definované a popsané mohu následně efektivně měřit, vyhodnocovat a nakonec i řídit.

A předpokládám, že se shodneme na tom, že k měření a vyhodnocování je lepší použít šikovnou pomůcku či nástroj. Kdo z nás dnes nepoužívá chytrý telefon či počítač? Moc nás není. No a tady už je jen "krůček" k digitalizaci. Oops, a jsme zpátky u čísel, která mě k logistice přivedla.

Co vzkážete mladým lidem, kteří se rozhodují o svém povolání nebo komukoli, kdo uvažuje o kariéře logistika?

Logistiky není třeba se bát, vždyť logistika jde napříč naším životem. I cesta na dovolenou je logistická úloha, stejně jako nákup potravin v obchodě či dnes převáženě na internetu a mohl bych pokračovat. Že to je profesionální deformace? Možná ano, ale když se nad tím zamyslíte, je faktem, že bez logistiky se nikam nedostaneme. Takže ti co mají odvahu a chuť plavit se vodami logistiky a ostatním pomoci těmi neklidnými vodami proplouvat, přijďte mezi nás (aktuálně tedy přes obrazovku) do Logistické akademie a společně logistiku posuneme dále do 21.století.

Poznámka Prezidenta Logistické akademie „pod čarou“:

Vždy nejvyšší nasazení, spolehlivost a tvůrčí elán - to jsou charakteristické rysy viceprezidenta Logistické akademie a člena Komory logistických auditorů Rudolfa Malého. Málokomu se podaří být vizionářem a přitom stát nohama pevně na zemi. Tato vzácná kombinace je u něj splněna bezezbytku. A myslím, že zdaleka nejsem sám (spíš nás bude dlouhá řada), komu v pravou chvíli uměl vytrhnout trn z paty. Pokud někdo chce vědět, jak vypadá skutečný profesionál v logistice, muž do vítězného tažení i do nepohody, musí se seznámit s Rudolfem Malým.