Miroslav Divina: Logistika v prostředí sbírek výtvarného umění

Ředitel Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nemá k logistice vůbec daleko. Baví ho, že dokáže řešit jakýkoli problém. „Na první pohled jsou logistika a výtvarné umění obory značně vzdálené. V praxi muzeí a galerií se však může jednat o velmi úzké propojení, při kterém je vhodné skloubit pracovní metody obou odvětví,“ přibližuje Miroslav Divina obsah své případové studie.

Zveřejněno
31
Leden 2020
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ředitel Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nemá k logistice vůbec daleko. Baví ho, že dokáže řešit jakýkoli problém. „Na první pohled jsou logistika a výtvarné umění obory značně vzdálené. V praxi muzeí a galerií se však může jednat o velmi úzké propojení, při kterém je vhodné skloubit pracovní metody obou odvětví,“ přibližuje Miroslav Divina obsah své případové studie.

V rámci konference Logistics Ride 2020 vystoupí s příspěvkem Logistika a výtvarné umění. Na vybraných příkladech objasní, s jakými logistickými problémy se v praxi setkávají lidé v prostředí sbírek výtvarného umění. „Muzejní a galerijní sbírky mohou obsahovat statisíce předmětů. Značná část z nich vyžaduje specifické zacházení – od skladování přes manipulaci a balení až po transport,“ vysvětluje M. Divina.

„Momentální výzvou je propojování evidenčních systémů galerií do online katalogů výtvarného umění,“ doplňuje ředitel galerie, mezi jehož největší zájmy patří vysokohorská turistika, cestování a právě výtvarné umění.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je jednou z nejstarších veřejných sbírkotvorných institucí v Čechách. Sídlí v bývalé jízdárně lobkowiczkého zámku, za její „rodinné stříbro“ lze považovat soubor 60 obrazů Antonína Slavíčka. Celkem pečuje o více než 3 000 obrazů, grafických listů, soch a předmětů užitého umění. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj.

Koupit jízdenku na Logistics Ride 2020