Rozšířená a asistovaná realita patří k pilířům Průmyslu 4.0

Průmysl 4.0 je poslední dobou skloňován ve všech pádech. Tato takzvaná „čtvrtá průmyslová revoluce“ zásadním způsobem mění a bude měnit podobu průmyslu, obchodu i samotné logistiky. Hnacím motorem těchto změn je technologický pokrok, který umožňuje zvyšovat produktivitu, pracovat vysoce flexibilně a dosahovat mnohem vyšší úrovně efektivity napříč všemi průmyslovými odvětvími. A přichází další vlna moderních technologií s potenciálem odemknout novou úroveň příležitostí, jak řešit interní i externí logistiku v rámci SCM.

Zveřejněno
12
Srpen 2019
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Průmysl 4.0 je poslední dobou skloňován ve všech pádech. Tato takzvaná „čtvrtá průmyslová revoluce“ zásadním způsobem mění a bude měnit podobu průmyslu, obchodu i samotné logistiky. Hnacím motorem těchto změn je technologický pokrok, který umožňuje zvyšovat produktivitu, pracovat vysoce flexibilně a dosahovat mnohem vyšší úrovně efektivity napříč všemi průmyslovými odvětvími. A přichází další vlna moderních technologií s potenciálem odemknout novou úroveň příležitostí, jak řešit interní i externí logistiku v rámci SCM.

Jednou z těchto technologií je rozšířená realita, která v rámci Průmyslu 4.0 hraje významnou roli. Předpokládá se, že do roku 2025 bude do implementace a využití rozšířené reality v průmyslu globálně investováno více než 20 miliard dolarů. Nicméně je zde ještě jedna technologie, jež určuje směr Průmyslu 4.0, a tou je asistovaná realita. Tato poměrně mladá technologie obzvlášť výrazně ovlivňuje logistiku skladování a výroby, a to zejména ve zdravotnictví, automotive. Co si pod asistovanou realitou představit a jak se liší od své známější sestry rozšířené reality? Pojďme si ji představit.

Asistovaná realita

Asistovaná realita promítá dodatečné informace do zorného pole uživatele. A co je důležité, bez nutnosti zapojit přitom ruce. Od rozšířené reality se liší tím, že nemodifikuje to, co uživatel vidí, ale pouze přidá další vrstvu informací do periferního vidění. Pojďme si nyní představit několik příkladů využití této technologie, abychom mohli skutečně zhodnotit její potenciál.
Využití ve skladu

V rámci skladování je typická vysoká frekvence operací v rámci ukládání a následného vychystávání materiálových a zbožových položek. Zařízení pro vyzvedávání pomocí pohledu v rámci chytrých brýlí vybavených asistovanou realitou nabízí rychlé bezdotykové řešení, které umožňuje zaměstnancům pracovat efektivněji (tj. s vyšším výkonem a nižší chybovostí). Logistici skladových operací mohou využívat systém ovládání pohledem místo manuálních operací, jako je vyzvedávání, třídění, příjem nebo přemisťování. K vyšší úrovni optimalizace práce přispívá také možnost skenování kódů a využívání hlasového potvrzení.

Automobilový průmysl (nejen)

Dalším příkladem toho, jak asistovaná realita může zrychlit výrobní proces, zdokonalit postup prací a zredukovat počet chyb, je využívání chytrých brýlí v automobilovém průmyslu při kompletaci vozů. Technici mohou pracovat na voze a neustále být v kontaktu se závazným postupy, pomocnými texty nebo diagramy prostřednictvím chytrých brýlí bez nutnosti odložit pracovní nástroje. Pokud se vyskytnou nějaké potíže, mohou pořídit video-záznam a poslat jej zkušenějšímu technikovi (supervizorovi procesu výroby) ke konzultaci a získat tak radu a podporu pro dokončení úkolu. Ve světě výroby je čas k nezaplacení a stejně tak i kvalita. Se správnou podporou dosahuje pracovní síla mnohem vyšší úrovně efektivity a to nejen přímo v provoze ale také u zaměstnanců pracujících na dálku, kteří by jinak museli být přítomni na pracovišti.

Tyto příklady jsou pouze částí toho, co vše umožňuje potenciál asistované reality. Využití této technologie je zcela specifické a liší se sektor od sektoru. Už nyní je však možné si představit, proč je tak přitažlivá. Nabízí bezpečné, efektivní, hands-free a nepřerušované mobilní pracovní prostředí a bude proto patřit k pilířům samotného Průmyslu 4.0.