VSM - proč se zabývat optimalizací materiálového toku

Zlepšování parametrů reálných procesů je často možné pouze tehdy, jsme-li schopni vytvořit jejich model, nad kterým můžeme přemýšlet a v němž můžeme naše nápady testovat.

Pojďme si představit metodu VSM, která je vhodným nástrojem k vytvoření modelu materiálového toku:

Zveřejněno
22
Květen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Zlepšování parametrů reálných procesů je často možné pouze tehdy, jsme-li schopni vytvořit jejich model, nad kterým můžeme přemýšlet a v němž můžeme naše nápady testovat.

Pojďme si představit metodu VSM, která je vhodným nástrojem k vytvoření modelu materiálového toku:

VSM (Value Stream Mapping = mapování toku hodnot) je metodou využívající vývojových diagramů k ilustrování, analyzování a zdokonalování veškerých kroků nutných pro doručení produktu či služby. Reviduje posloupnost procesních kroků a informací od samotného počátku až po doručení k zákazníkovi.

Jako názornou ukázku uvádíme obecné schéma z pera Daniela Penfielda:

Stejně jako jiné typy vývojových diagramů i VSM používá piktogramy pro identifikaci jednotlivých pracovních aktivit a informačních toků. Díky své jednoduchosti a názornosti poskytuje komplexní pohled na celý proces pohybu výrobku a umožňuje jeho hlubší pochopení. VSM je obzvláště užitečné pro nalézání a eliminaci zbytečných úkonů a plýtvání. Jednotlivé položky jsou zmapovány jako přinášející přidanou hodnotu nebo nepřinášející přidanou hodnotu z pohledu zákazníka. Cílem je vymýtit ty, které hodnotu nepřinášejí.

Smysl a výhody VSM

Mapování toku hodnot je silným nástrojem pro odhalování plýtvání v jakémkoli procesu, nikoli jen výrobním. To je jeho hlavním úkolem. Zmapujete si každý významný procesní krok a ohodnotíte, nakolik přidává hodnotu z pohledu zákazníka. Díky tomu můžete zanalyzovat současný stav a odhalit nejen plýtvání zdroji, ale i jeho příčiny.

VSM, stejně jako jiné vizualizace, slouží i jako efektivní nástroj pro komunikaci a spolupráci. Pracovníci si mohou přehledně vizualizovat současný stav procesu a místa, kde dochází k plýtvání. Mohou odhalit zpoždění, nadbytečné prostoje, úzká místa a podobně. A především – na základě těchto informací celý proces optimalizovat a celkově zefektivnit.

Jak si Mapování toku hodnot shrnout?

I když je typickým účelem VSM (optimalizace materiálových toků) eliminace plýtvání a s tím souvisejících ztrát, můžeme je vidět i z perspektivy přidávání hodnoty. Konečně, především tohle zákazníka zajímá. Díky eliminaci prostojů, neefektivních úkonů, úzkých míst a jiných problémů můžeme ušetřit značnou část nákladů a vytvářet tak hodnotu v podobě nižší ceny a/nebo vyšší kvality produktu. Pokud je za něco zákazník ochotný zaplatit, pak je to právě hodnota.

Zaujaly Vás možnosti této metody?

Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodiku a po návrhu zlepšení zjistit jeho dopad do skutečné výroby.

Odpovíme si společně na otázky:

  • Jak jednoduše mapovat materiálové toky pomocí metody VSM?
  • Jak identifikovat problémové oblasti v materiálových tocích?
  • Co může zvyšovat hodnotu v procesech?
  • Co nezvyšuje hodnotu v procesech?
  • Co je přidaná hodnota a celková průběžná doba výroby?
  • Jak navrhnout budoucí optimální stav materiálových toků?

Více informací o kurzu najdete na webu:

http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/vsm-optimalizace-materialoveho-toku