Logistika domácnosti

Logistika nezasahuje zdaleka jen práci v segmentech velkého rozsahu, netýká se jen obchodu, mezinárodních řetězců a podobně. Logistika je součástí běžného života každého jednotlivce, rodiny i přátel. A protože je logistika vysoce systematický obor, lze aplikovat její teorii i pro každodenní život.

Zveřejněno
26
Leden 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Logistika nezasahuje zdaleka jen práci v segmentech velkého rozsahu, netýká se jen obchodu, mezinárodních řetězců a podobně. Logistika je součástí běžného života každého jednotlivce, rodiny i přátel. A protože je logistika vysoce systematický obor, lze aplikovat její teorii i pro každodenní život.

Pojďme se pro odlehčení podívat na systematizaci teorie logistiky běžné domácnosti. Na obyčejný každodenní život každého člověka lze aplikovat mnohé z druhů logistik, jejichž přehled jsme přinesli v dřívějších článcích. 

Výrobní, nákupní a skladová logistika

Pro dostatečný, ale ne nadbytečný, nákup potravin je třeba předem plánovat např. jídelníček (výrobní logistika). Je také nutné mít přehled o potravinách a ostatních nutných věcech, které se v domácnosti nacházejí, aby nedocházelo ke zbytečnému odpadu nebo nedostatku (skladová logistika). Teprve až při znalosti stávající situace, může být naplánována nákupní logistika. Skladové databáze jsou v rodinách většinou zastoupeny všezvládajícími maminkami.

Kromě běžného provozu musíme zohlednit také mimořádné akce, kdy se požadavky na plánování výroby, nákup i skladování dramaticky zvyšují. To jsou akce typu rodinných oslav, vánoc a jiných významných událostí.

V domácnosti je aplikována také počáteční fáze reverzní logistiky, kdy je třeba vyřešit, co s obaly a odpadem. Pokud odpad třídíte, jste součástí zelené logistiky, která zohledňuje dopad našeho konání na životní prostředí. 

Dopravní, distribuční a krizová logistika

Při přepravě osob i materiálu musí každá rodina zohlednit své možnosti a také užitek, který plyne z použitých způsobů přepravy. Rutinní a osvědčené modely běžného dne mohou být nicméně narušeny speciálními příležitostmi, jako jsou oslavy, svatby a jiné akce náročné na dopravní a distribuční logistiku. 

V životě každého z nás také nastávají urgentní situace, kdy je třeba co nejrychleji a efektivně jednat. V tomto se uplatňuje krizová logistika. V případech, kdy je nezbytné během několika minut přeplánovat a přeorganizovat harmonogram více osob se teprve ukáže, kdo má logistiku své domácnosti pevně v rukou. 

Logistika práce a lidských zdrojů

V rámci vícečlenné domácnosti je vhodné vytvářet „pracovní“ skupiny i řetězce, které jsou potřebné pro dosahování kýžených výsledků. Koordinátor těchto skupin má za úkol sladit termíny, dopravu a distribuci zboží i lidských zdrojů v rámci běžného provozu i během mimořádných akcí.

Celý logistický komplex domácnosti vede ke stejnému cíli, jaký má logistika obecně: Správní lidé a správné věci ve správném množství na správném místě ve správný čas – a to vše (pokud možno) za minimální cenu! Čím lépe zvládneme domácí logistiku, tím více času, energie a nálady nám zůstane na všechno to ostatní, co nás baví a těší (tedy pokud to pro některé extrémisty není právě domácí logistika ).