Noví absolventi Logistické akademie

Závěrečný bod systému certifikace v  Logistické akademii jsou finální obhajoby. Ty poslední roku 2014 proběhly v  termínu 12. - 13. 12. v  bořetickém hotelu Kraví hora a do řad absolventů Logistické akademie přibylo 5 odborníků s  nově uděleným titulem. Ačkoliv je atmosféra jakýchkoliv závěrečných zkoušek plná napětí, následné uvolnění a radost z  úspěchu nakonec vše převáží.

Zveřejněno
08
Leden 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Závěrečný bod systému certifikace v  Logistické akademii jsou finální obhajoby. Ty poslední roku 2014 proběhly v  termínu 12. - 13. 12. v  bořetickém hotelu Kraví hora a do řad absolventů Logistické akademie přibylo 5 odborníků s  nově uděleným titulem. Ačkoliv je atmosféra jakýchkoliv závěrečných zkoušek plná napětí, následné uvolnění a radost z  úspěchu nakonec vše převáží.

Finální obhajoby jsou posledním krokem certifikace a jsou završeny udělením diplomu, opravňujícího k  používání odpovídajícího logistického titulu. Frekventanti obhajují své projekty vždy 2x 45 minut. Samotná prezentace projektu trvá vždy 30 minut, 15 minut je vyhrazeno pro diskuzi. Náročné obhajoby tentokrát proběhly například na témata optimalizace výrobních dávek, snížení skladové hodnoty zásob a nastavení nového režimu výroby klíčových položek, rozšíření skladování v externím skladu, zřízení centrálního skladu pro hotové výrobky a na mnohá další. 

Své zástupce měly mezi frekventanty a úspěšnými absolventy firmy BKR ČR, s.r.o., Akzo Nobel Coatings CZ a.s., ARROW International CR, a.s., Veyance Technologies Czech, s. r. o. a Lenovo Technology B.V. Za jejich úspěchem stojí poctivá příprava a patří jim velký dík za to, že svou prací přispěli ke skvělé a profesionální atmosféře, která závěrečné obhajoby ovládla.

Významně se na ní ovšem také podíleli lektoři Logistické akademie, kteří frekventantům poskytovali dlouhodobé odborné vedení a profesionální podporu. 12. 12. udělila komise zaslouženě třem frekventantům tituly ALog. - Auditor logistiky, MLog. - Manažer logistiky a PLog. - Provozní logistik. Páteční komise byla ve složení:

Ing. Jaroslav Bazala,Ph.D., ALog.
Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rudolf Malý, ALog.
Ing. Petr Sysel, CLog.
Ing. Martin Dubový, ALog.
Michal Koláček, ALog.
Ing. Aleš Mandák, ALog.
PhDr.Halka Kračmerová, CLog.

V  sobotu 13. 12. byly dvěma frekventantům uděleny tituly ALog. - Auditor logistiky a MLog. - Manažer logistiky, čímž všech 5 absolventů úspěšně obhájilo a za jméno si mohou napsat prestižní titul Logistické akademie. Tito dva dnes již absolventi předstoupili před komisi složenou z  lektorů:

Ing. Jaroslav Bazala,Ph.D., ALog.
Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Ing. Petr Sysel, CLog.
Ing. Martin Dubový, ALog.
Michal Koláček, ALog.
Ing. Aleš Mandák, ALog.
Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.
PhDr.Halka Kračmerová, CLog. 

Udělené diplomy z  Logistické akademie mají velký přínos pro všechny pracovníky v  logistice, jsou zárukou odbornosti. Také jsou velkou pomocí pro všechny, pro které je logistika oborem, kterému se věnovat chtějí a na pozici logistického profesionála aspirují. Přečtěte si ohlasy některých absolventů, kterým kurz a/nebo udělený titul z Logistické akademie otevřel nový rozměr práce v  logistice. 

Finální obhajoby logistických titulů