Pořádáme kurzy zaměřené na dílčí logistická témata

Logistická akademie uděluje certifikáty nejen za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci na cestě k získání certifikátu formou propracovaného vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti logistiky.