1, 2, 3, 4PL

Co může být alternativou ke komplexní logistice? Kompletní outsourcing komplexní logistiky. To je ve zkratce rozdíl mezi modely 3PL a 4PL. Jaký byl vývoj outsourcingu logistických služeb? Jaké jsou výhody jednotlivých modelů? A jaké je vlastně chápání významu moderního fourth-party logistics?
Zveřejněno
01
Červen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Rozdíl mezi 3PL a 4PL logistikou

Podniky využívající služby 3PL společností, outsourcují svou vlastní logistiku. Ovšem ty, které využívají 4PL modeloutsourcují také její vedení. Proto je 4PL především o řízení. Chápání významu 4PL se nicméně liší. V České republice se můžeme setkat s několikerým výkladem:

 • Poskytovatel nejen plní poradenskou funkci, ale také koordinuje služby 3PL společností.
 • Nezávislé poradenství, přičemž poskytovatel sám nerealizuje služby.
 • Poskytovatel logistických služeb, který přebírá vybrané výrobní aktivity zákazníka.

Snad nejvíce uznávaný výklad je první zmíněný. Je to právě know-how, které by mělo být základním kapitálem poskytovatele 4PL. V praxi se ovšem setkáváme především s posouváním kompetencí takového „integrátora“ směrem k 3PL a těžiště 4PL leží v managementu. 4PL je mnohdy chápána jako vyšší úroveň 3PL, kdy je ovšem poskytovatel zasvěcen do interních procesů společnosti.

Ideální 4PL funguje tedy jako konzultační partner...

...který zmapuje potřeby klienta a nejen, že navrhne optimální řešení, ale také ho uvede do praxe, řídí ho a zodpovídá za něj. Hybnou silou logistiky je synergie jednotlivých procesů a přesně to by měla 4PL zajišťovat. Model 4PL je vhodný především pro globální trh, který zahrnuje světový nákup a vícekanálový odbyt, např. farmacie, potravinářství nebo automotive.  Jeho rozvoj zaznamenává logistika už nejen v západní Evropě ale i u nás.

Ačkoliv je využití 4PL, které může koordinovat klidně i více 3PL partnerů, především strategickým partnerstvím, právě tento status definuje také hlavní překážku rozvoje 4PL. Tou je především nedůvěra mezi jednotlivými subjekty. Mohou totiž vzniknout vztahy, při nichž jsou jednotlivé složky 4PL na sobě doslova existenčně závislé.

Výhody 4PL

 • Snížení administrativních nákladů
 • Zrychlení materiálového toku
 • Nezávislý pohled a možnost identifikace reálných možností firmy
 • Odstranění „profesní slepoty“ interních zaměstnanců

Nevýhody 4PL

 • Navázání velmi úzké spolupráce objednatele s poskytovatelem s rizikem závislosti
 • Těžké přetrhání vazeb (např. při rozhodnutí neprodloužit spolupráci)
 • Teoretická překážka konkurenceschopnosti zákazníka (poskytovatel 4PL může pozbýt svou přidanou hodnotu)
 • Riziko střetu zájmů poskytovatele (pro kvalitní 4PL je klíčová jeho nezávislost)

Malý exkurz

Ke vzniku 4PL vedla dlouhá cesta.  1PL, tedy first-party logistics nazýváme stav, kdy si logistické služby zabezpečuje výrobce sám. 2PL se začalo rozvíjet v 80. letech minulého století, kdy si firmy začaly objednávat logistické služby (zasílací, skladovací, dopravní) přímo u jejich poskytovatelů. V 90. letech začalo docházet k užšímu propojení firem vznikem 3PL, third-party logistics, které zajišťuje komplexní realizaci celého nebo části logistického řetězce a ručí za jeho výsledek. Nový prostor pro využití 3PL i 4PL nabízí například city logistika.