5 trendů moderní logistiky

Těžiště konkurenceschopnosti a progresivity moderní logistiky se pomalu přesouvá od prosté technické vybavenosti, manažerských a plánovacích schopností a obsáhlosti služeb ke schopnostem toho všeho co nejefektivněji (tzv. agilně) využít. Do hodnocení logistiky se dostaly také nové parametry, jako jsou například ohled k životnímu prostředí, společenská zodpovědnost nebo například způsob a úroveň, s jakými jednáme se zákazníky a/nebo partnery. Můžeme tedy formulovat 5 nejzásadnějších trendů, kterým podléhá logistika druhé dekády dvacátého prvního století.

Zveřejněno
24
Srpen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Těžiště konkurenceschopnosti a progresivity moderní logistiky se pomalu přesouvá od prosté technické vybavenosti, manažerských a plánovacích schopností a obsáhlosti služeb ke schopnostem toho všeho co nejefektivněji (tzv. agilně) využít. Do hodnocení logistiky se dostaly také nové parametry, jako jsou například ohled k životnímu prostředí, společenská zodpovědnost nebo například způsob a úroveň, s jakými jednáme se zákazníky a/nebo partnery. Můžeme tedy formulovat 5 nejzásadnějších trendů, kterým podléhá logistika druhé dekády dvacátého prvního století.

Logistické trendy

Spolehlivost.

Logistických firem, které slíbí a neudělají, udělají napůl, udělají jinak nebo dokonce udělají špatně, dnes naštěstí ubývá. Vzhledem k tomu, že logistika je prostředníkem, je článkem v řetězci služeb a toku zboží, tlak, který je vyvíjen na její spolehlivost, je enormní. Na dobré logistice často závisí dobré jméno a konkurenceschopnost dalších (koncových) článků – ať už se jedná o výrobce nebo distributora. Z měření a neustálého vyhodnocování naší service level se stala logistická nutnost, ale také jeden z atributů dobré logistiky.

Rychlost.

Čas jsou peníze, což v logistice platí dvojnásob. A nádavkem neznamená čas jen peníze, ale také významný ukazatel naší konkurenční výhody (nebo nevýhody). Rychlost ovšem není nutně jen to, za jak dlouho jsme schopni dodat, přepravit nebo přeložit zboží. Rychlost se měří nejen v exekutivě, ale také v komunikaci, reakcích a manažerských rozhodnutích. A v odpovědích na požadavky, změny nebo jakékoliv jiné novinky.

Proaktivita.

Jakožto logistici musíme nutně umět vyvážit do co nejefektivnějšího poměru štíhlost a agilitu našeho podniku. Efektivita řešení úzkých míst zeštíhlením logistiky je vysoká jen do té míry, do jaké nezasáhne agilitu podniku, respektive logistiky. Agilní přístup, tedy pružná schopnost reagovat na změny (a čas, za jaký jsme to schopni zvládnout – viz předcházející bod), je v současné době nosným tématem každého logistického subjektu. Doby, kdy se řešily pouze zakázky standardizovaného typu, jsou v nenávratnu, proto musí být logistické myšlení a schopnosti podniku stejně ekonomické, jako pružné.

Inovace.

Technologickým i manažerským světem dnes málokterá novinka skutečně pohne – novinky se staly praxí, která musí být pro logistiky zařazena do kategorie „běžná“. Sledování a vyhodnocování novinek, které by se mohly týkat jádra našeho podnikání, je doslova existenční otázkou. Implementace jakýchkoliv technologických nebo principiálních inovací musí být informovaná, kvalifikovaná a pečlivě uvážená, ale heslo „kdo chvíli stál, už stojí opodál“ by měl mít na paměti každý zodpovědný a moderní logistik. Vždyť budoucnost, kterou jsme si neuměli ještě před pár desítkami let ani představit, je už dávno tady.

Šetrnost.

Nic naplat, tomuto požadavku se nevyhneme. Všechny předcházející body by se daly bez potíží plnit s těmi správnými hlavami a s neomezeným rozpočtem. Praxe vypadá samozřejmě jinak. Ovšem pozor, šetrnost neznamená úsporu za každou cenu. Šetrnost znamená uvážené investice a neplýtvání náklady. Cena dávno přestala být jediným rozhodujícím faktorem, to ovšem neznamená, že není faktorem významným. Rovnováha mezi náklady, investicemi a výdělkem je klíčová, ale nesmíme zanedbat nic z výše zmíněného. Cena na úkor kvality je dávno překonaným mýtem.

Logistický titul snadno a online