Co znamená logistika v praxi

Logistika hraje klíčovou roli mezi strategickými faktory ovlivňujícími konkurenceschopnost firmy. Dokázat naplánovat cestu zboží od vývoje, výroby a nákupu po dodání koncovému zákazníkovi a následné zpětné toky co nejefektivněji je náročné. Kvalitní firemní logistika pružně reaguje na potřeby trhu i na konkurenci. A co taková logistika znamená v praxi?

Zveřejněno
06
Srpen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Logistika hraje klíčovou roli mezi strategickými faktory ovlivňujícími konkurenceschopnost firmy.

Dokázat naplánovat cestu zboží od vývoje, výroby a nákupu po dodání koncovému zákazníkovi a následné zpětné toky co nejefektivněji je náročné.

Kvalitní firemní logistika pružně reaguje na potřeby trhu i na konkurenci.

A co taková logistika znamená v praxi?

Mnohé firmy neprozřetelně přenechávají svým logistickým úvarům jen dílčí funkce. Smysl efektivní logistiky však spočívá v komplexnosti. Logistici mají v rukou rozmisťování a řízení všech materiálních, lidských i informačních zdrojů. Tvoří celou strategii logistického řetězce a ekonomika logistiky je často přímo úměrná ekonomice celé firmy.

Logistika nákupu a řízení zásob, výroby, manipulace, skladování a přepravy jsou základní odvětví velkého celku logistiky. Zásadní a neustále se rozvíjející oblastí, jejíž znalost je pro maximální využití potenciálu logistiky nezbytná, je např. také legislativa. Nutná je orientace v domácím i zahraničním právu týkající se práce, přepravy, cla, označení výrobků, kontroly, pojištění atd. Využití informačních a telekomunikačních systémů v logistice musí být na míru potřebám firmy – v logistice více, než kde jinde, platí, že rychlejší vyhrává. A právě využívání nejmodernějších technologií celý logistický řetězec významně posiluje. Logistika ve firmě přesahuje do jiných oblastí, nutná je spolupráce s dalšími odděleními, např. marketingovým, ekonomickým, oddělením lidských zdrojů atd. Firemní logistika klade velké nároky jak na management, tak na exekutivu. Celková organizace logistiky ve firmě by měla být co nejrentabilnější, proto je třeba také využívat synergii kolektivní práce a k tomu určené komunikační a informační technologie.

Logistika v praxi stojí na znalostech, zkušenostech, důrazu na efektivitu, monitoringu trhu, nejnovějších trendů a technologií, konkurence a kontinuálním komplexním vzdělávání. Zvládnout firemní logistiku může být nesnadné, může to vyžadovat spoustu kosmetických, ale i radikálních úprav. Výsledky se ovšem dostaví okamžitě. A rozhodně to stojí za to.

Chcete se dozvědět jaké jsou nejnovější trendy v logistické praxi a prohloubit si své logistické znalosti a dovednosti? Přihlaste se na jeden z našich logistických kurzů pro praktikující logistiky i další zájemce o logistiku.