Jiří Eigl z SC METAL o logistice v jejich firmě

Ve společnosti SC METAL se rozhodli v roce 2015 vybudovat nové moderní logistické centrum, které bylo nutností pro další rozvoj společnosti. Jak probíhala realizace? Co vše tento krok v oblasti logistiky 4.0 přinesl? Co aktuálně řeší v SC METAL a jak hodnotí spolupráci s Logistickou akademií? Na to nám odpověděl výkonný ředitel společnosti Jiří Eigl.
Zveřejněno
26
Srpen 2022
Sdílet
article-photo

"Když popíšu stav před, tak hutní materiál, který se používá pro zpracování výroby společnosti, tak se převážně skladoval v oblasti výrobních prostor mezi stroji a prakticky i ve venkovních prostorách, což bylo z pohledu materiálových toků a z pohledu kvality naprosto nevhodné a hlavně to způsobovalo problémy v neefektivním využívání strojního zařízení. Muselo se nadměrně manipulovat s tím materiálem a různě ho přeskladávat, takže vlastně v té době došlo k logistickému auditu. Ten výstup jednoznačně ukázal na to, že pokud firma nechce stagnovat a chce se posouvat dále, tak jediná cesta, která je, je vybudování nového moderního logistického centra," popisuje Jiří Eigl stav společnosti před rokem 2015. 

V současné době má firma prostory pro skladování veškerého materiálu, který potřebuje pro samotnou výrobu zakázek nebo výrobků, které má poptávané jejich zákazníky. Skladovací hala nově disponuje Warehouse management systémem, který firma SC METAL dříve nevyužívala. Bylo však nutno vymyslet kompletně nový sofistikovaný systém na řízení skladových položek k evidenci. Co vše tímto krokem firma získala? Jak se zefektivnil inventurní proces? Stav před a po, to jsou dva zcela rozdílně světy a je velmi inspirativní slyšet, jak i v těch nejmenších detailech došlo k obrovskému posunu.

"Jsem velmi vděčný tomu, že Logistická akademie přistoupila na spolupráci s námi a velmi nám pomohla nastartovat vnitřní materiálové a procesní toky v rámci projektu Activity For Grow (A4G), který jsme nastartovali 1. října 2020," přibližuje Jiří Eigl další významný krok ve společnosti a spolupráci s Logistickou akademií. Projekt zahrnoval kompletní vstupní logistický audit od objednání k dodání. Tímto auditem prošlo oddělení nákupu, výroby, obchodu, kvality, logistiky a IT a po dvou měsících došlo k finální rekapitulaci. V prosinci 2020 pak došlo k setkání středního a vrcholového managementu a byla oficiálně představena analýza a výstup z tohoto logistického auditu všech oddělení a úseků. Na základě toho byl představen oficiálně plán aktivit, který měl v sobě zahrnutý akční plány, které úderem prvního pracovního dne v lednu 2021 rozpoutaly workshopy napříč celou firmou a došlo ke kompletní revizi aktuálního stavu a přenastavování podle standardu, který dnes v moderní logistice funguje. 

Co vše obnášel projekt A4G? Co aktuálně SC METAL v oblasti logistiky řeší? To vše a mnohem více zaznělo v rozhovoru Logistická stories na Youtube: