Kde se vzala logistika anebo historie logistiky

Logistika se do podoby, v  jaké ji známe dnes, vyvíjela po celá tisíciletí. Co všechno stálo u jejích počátků, které významné události jí daly směr? A kdy se do popředí zájmu logistiky postavila spokojenost zákazníka? V  dnešním příspěvku se podíváme na logistiku jako na obor, který vznikl z  historických potřeb národů, armád i podniků.

Zveřejněno
22
Říjen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Historický exkurz aneb kde se vzala logistika

Logistika se do podoby, v  jaké ji známe dnes, vyvíjela po celá tisíciletí. Co všechno stálo u jejích počátků, které významné události jí daly směr? A kdy se do popředí zájmu logistiky postavila spokojenost zákazníka? V  dnešním příspěvku se podíváme na logistiku jako na obor, který vznikl z  historických potřeb národů, armád i podniků.

Samotné slovo logistika je odvozeno od řeckého základu „logos“, což se dá přeložit jako slovo, počítání, rozum. Jeho původ můžeme odvozovat také od starofrancouzského „loger“ (zaopatřit) a anglického „to lodge“ (sloužit za úkryt, zachytit se). Všechna tato slova definují základy, na kterých logistika stojí. 

Lidé museli řešit přemisťování z  místa na místo odjakživa. Nicméně hypotetický zárodek logistiky jako vědy spatřují někteří akademici v  organizaci výstavby egyptských pyramid. Jako taková ovšem vzešla logistika z  vojenských akcí. Už byzantský císař Leontos VI. v  9. stol. n. l. prohlásil, že je třeba „mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit.“ A tím jako první definoval zásady logistiky (vojenské).

Ve středověku se pak pojem „logistika“ používal při stavbách vojenských opevnění – matematické výpočty optimálních poloh střílen. Samotný pojem „logistika“ jako název jednoho z  kurzů se objevil v  roce 1885 při otevření jedné anglické námořní školy. 

Historie hospodářské logistiky

Od konce 2. světové války se logistika přesouvá z  vojenské sféry do hospodářské a naplno se implementuj v  podnicích. Tento vývoj bývá členěn na 4 období:

  •  období: od roku 1950

V  této době se pozornost soustřeďuje především na distribuci, obchod a marketing. Bylo zjištěno, že situace na trzích vede k  nadměrnému zvyšování zásob - teprve v  této době se totiž začaly poprvé využívat celkové náklady k  posouzení efektivity procesů v  podnicích!   

  •  období: od roku 1970

Díky fungování logistiky v  rámci podniků a jejich úseků byl objeven synergický efekt logistiky a začalo docházet k  optimalizaci a slaďování všech procesů.

  •  období: devadesátá léta 20. stol.

Tržní prostředí přitvrzuje a logistika se stala mocným nástrojem konkurenčního boje. Dochází k  integraci obchodu, dodavatelů a distribuce do logistických řetězců a prosazuje se koncept „Supply Chain Management“.

  •  období: dodnes probíhající

Stále se optimalizují integrované logistické systémy. Jsou využívány nejmodernější komunikační a informační technologie, vytváří se sítě logistických partnerů, díky důrazu na kvalitu služeb a spokojenost zákazníka je žádoucí konkurence schopná úroveň služeb (service level) při minimalizaci logistických nákladů. Existuje vysoký potenciál synergických efektů, které však praxe dosud využívá jen velmi částečně. 

Celý vývoj logistiky vede vždy ke správným věcem ve správný čas na správném místě. Americký časopis New Yorker však představil svou vlastní, motivační a víc filosofickou definici logistiky:

„Logistika je ovládnutí -  ve skutečnosti je to cesta odkládání jednotlivých příležitostí, abychom je posléze získali všechny, uspořádané a naráz.“