Logistika nákupu a řízení zásob

Řízení zásob patří mezi klíčové oblasti v každém podniku. Cílem je koordinovat tento proces tak, abychom dodržovali optimální úroveň skladových zásob. Co to znamená? Nedržet příliš vysoké stavy zásob, protože blokují prostředky i prostor Zajistit vždy výrobu a zabránit případným výpadkům v důsledku nedostatku vstupů Nakupovat položky podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích, kvalitě a termínech Minimalizovat celkové náklady na tento proces
Zveřejněno
30
Květen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet
article-photo

Jak si proces řízení zásob definovat?

Přehledně a stručně do problematiky uvádí Poole College of Management Univerzity Severní Caroliny:

„Řízení zásob je aktivní řízení aktivit zásobovacího procesu pro zajištění maximální hodnoty pro zákazníka a dosažení udržitelné konkurenční výhody.

Představuje vědomé úsilí zásobovacích firem vyvinout a provozovat zásobovací řetězce co nejefektněji. Činnosti zásobovacího řetězce pokrývají vše od vývoje produktu, zajištění zdrojů, produkce a logistiky stejně jako informační systémy potřebné pro koordinaci těchto aktivit.

Koncepce řízení zásob je založena na dvou základních myšlenkách:

Prakticky každý produkt, který se dostane ke koncovému uživateli, představuje souhrnné úsilí mnoha společností. Tyto společnosti označujeme jako zásobovací řetězec.
Druhou myšlenkou je fakt, že zatímco zásobovací řetězce existují již dlouhou dobu, většina společností se stará pouze to, co se děje v jejich vlastním podniku. Jen velmi málo podnikatelů si uvědomuje vzájemnou provázanost jednotlivých procesů.
Společnosti, které vytvořily svůj zásobovací řetězec, jsou navzájem propojeny fyzickými a informačními toky. Fyzické toky zahrnují transformaci, přesun a skladování materiálu a zboží a jsou nejviditelnější částí zásobovacího řetězce. Jsou však stejně důležité jako informační toky. Informační toky umožňují různým účastníkům zásobovacího řetězce koordinovat dlouhodobé plány i řídit každodenní pohyb zásob zásobovacím řetězcem.“

Jaké nástroje máme pro řízení zásob k dispozici?

Pro zajištění optimálního procesu řízení zásob jsou využívány principy a nástroje SCM (Supply Chain Management). Patří k nim implementace moderních systémů řízení zásob, účinná kategorizace zásob, analýza stavu a návrh následných opatření. SCM zahrnuje procesy a oblasti:

Plánování prognózování prodeje
Logistika, doprava a distribuce
Skladování
Výroba


SCM z hlediska managementu je úzce propojen s prostředky informačních a komunikačních technologií, protože celá řada pokročilých analytických funkcí a procesů se neobejde bez podpory sofistikovaných systémů a aplikací. Zpravidla se jedná o softwarový balíček, který umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník), a tím umožňuje významně upravit a optimalizovat celkový průběh zásobovacího procesu.

K technologickým lídrům v oboru vývoje SW aplikací pro řízení zásob a vlastně i komplexního infomačního systému pro společnosti různých zaměření a velikostí patří jednoznačně německá firma SAP. Nabízí možnost zachycovat a optimalizovat všechny podnikové informace do jednoho systému, který lze rozšířit o další platformy nebo propojit s dalšími softwarovými systémy.

Česká společnost Logio vyvinula softwarový systém Distribution Wizard, díky kterému lze namodelovat celý dodavatelský řetězec a vygenerovat různé scénáře, které následně systém porovná z hlediska nákladů a jejich jednotlivých složek.

K dalším významným softwarovým řešením patří podnikový informační systém HELIOS z produkce Asseco Solutions nebo Vario z dílny Altus software.

Je pro vás téma SCM aktuální?

Rádi byste svůj zásobovací proces optimalizovali a nalezli skryté možnosti a rezervy? Pojďte se v prakticky pojatém kurzu Logistika nákupu a řízení zásob se zkušenými lektory podívat na problematiku řízení zásob v celé její šíři.

Mimo jiné se u nás naučíte:

správně identifikovat a používat kritéria pro kategorizaci (klasifikaci) zásob
analyzovat stávající systémy řízení zásob z hlediska jejich ekonomičnosti
stanovovat ekonomicky optimální nákupní a výrobní dávky pro doplňování zásob
počítat a udržovat pojistné zásoby v rámci modelů SIC (Statistical Inventory Control)
kanban (podmínky pro nasazení a výpočty parametrů)

 

Více informací o kurzu najdete na webu:

https://logistickaakademie.cz/kurz/vypocty-pro-rizeni-zasob