Práce v logistice – jak najít, jak nabídnout

Pod povoláním s označením „logistik“ se může skrývat velký počet oborů a činností. V rámci trhu práce se proto nesmíme omezovat pouze na klíčová slova logistik a logistika, ale musíme se na tento moderní a komplexní obor podívat z většího odstupu.

Zveřejněno
24
Březen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Zcela v rámci filozofie Logistické akademie – součástí cesty zboží od dodavatele ke spotřebiteli je nesčetné množství povolání. V logistice ale nejde jen o jejich hierarchii, ale především o jejich návaznost. Kvalita sledu logistických činností tak spočívá právě v souvislostech, každý logistik ví, co jeho práci předchází a co na ni navazuje.

Pro plánování, vedení a kontrolu jsou podstatné samozřejmě vedoucí funkce oddělení logistiky, manager logistiky, projektový manager, supply chain manažer, výkonní ředitelé a mnoho jiných. V souvislosti s vedoucími funkcemi bychom neměli opomenout činnost marketingu a s ním příbuzných oborů - logistika je taky skvělé, byť náročné, pole pro podnikání.

Co nejefektivnější proces vždy zajišťuje náležitá administrativní podpora. Potřebné organizační zázemí poskytují dispečeři a operátoři, důležitou součástí exekutivy logistiky jsou bezpochyby řidiči, skladníci, manažeři skladu, vedoucí směn a další.

Stěžejní pojmy pro popis práce v logistice jsou např. plánování, zasílání, přeprava, spedice a koordinace. Velkou roli v logistice hrají všechny možné formy dopravy, zpracování odpadu z obalových materiálů, paletizace, kontejnerizace…a to zdaleka není vše.

Pro trh práce, ať už práci hledáte, nebo ji nabízíte, je stěžejní správná formulace požadavků. V logistice vám ji zajistí globální pohled na věc a dobré vnímání souvislostí. Pokud objevíte vzájemné vztahy mezi články řetězu logistiky, je možné, že mezi nimi uvidíte i svou budoucí kariéru.