Technologie RFID nejen v logistice

Správně věci ve správný čas na správném místě (za minimální cenu). Za tímto ultimativním cílem logistiky se skrývá velké množství profesí, sofistikovaných technologií, databází a plánování. K efektivitě všech procesů dnes neodmyslitelně patří jejich automatizace. Zajímají vás technologie automatické identifikace? Chcete se dozvědět, v čem spočívá technologie RFID a kde všude se využívá? Logistická akademie vám přináší základní přehled o procesech automatického sběru dat.

Zveřejněno
22
Září 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Správně věci ve správný čas na správném místě (za minimální cenu). Za tímto ultimativním cílem logistiky se skrývá velké množství profesí, sofistikovaných technologií, databází a plánování. K efektivitě všech procesů dnes neodmyslitelně patří jejich automatizace. Zajímají vás technologie automatické identifikace? Chcete se dozvědět, v čem spočívá technologie RFID a kde všude se využívá? Logistická akademie vám přináší základní přehled o procesech automatického sběru dat.

Jak už zde bylo mnohokrát zmíněno, v logistice je více než v jiných profesích klíčová efektivita. Ať už využití práce, peněz nebo informací. Aby mohly být správné věci expedovány na správná místa, je klíčové, aby kompetentní osoby měly přehled, kde, co a v jakém množství se momentálně nachází. Čili je zásadní sbírat a vyhodnocovat data, která identifikují vše, co je momentálně na cestě, na skladě, v prodeji atd.

Automatická identifikace

Využití lidských zdrojů pro monitorování, zaznamenávání, identifikaci a ukládání informací o zboží je dávno nahrazeno automatizací celého procesu. Automatické identifikační technologie jsou využívány k zaznamenávání informací o zboží i ostatních pasivních prvcích (palety, dopravní prostředky, kontejnery…), ale slouží také pro jednotlivce – všechny články logistického řetězce. Systémy automatické identifikace využívají různých principů a technologií, např.:

  • Čárové kódy
  • Rozpoznávání hlasu
  • Biometrické parametry (oční zřítelnice, otisky prstů)
  • OCR – optické rozpoznávání znaků
  • RFID – radiofrekvenční identifikace

A právě radiofrekvenční identifikace je jedním ze segmentů, které si nejintenzivněji dobývají přední pozice v odvětví automatického sběru dat. 

RFID – nahradí čárové kódy?

Čipy RFID slouží, stejně jako čárové kódy, k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Součástí etikety produktu je miniaturní čip, který je na určitou vzdálenost čitelný pomocí elektromagnetických vln vysílaných čtecím zařízením. 

Oproti čárovým kódům má použití čipů RFID řadu výhod. Při využití technologie RFID není ke čtení potřeba přímá viditelnost. Údaje na čipu mohou být přepisovatelné, čímž je tato technologie o krok blíž plně automatizaci. RFID tag navíc (a na rozdíl od čárového kódu) většinou obsahuje i sériové číslo konkrétního výrobku a tím je unikátně identifikován každý jednotlivý kus.

Zatím nejefektivnějším využitím RFID je jeho kombinace s čárovým kódem a textem čitelným člověkem. Technologie tzv. Smart Labels (inteligentních etiket) zaznamenávají největší mírů růstu užívání.

Pro zajímavost

Logistika není jediným odvětvím, které RFID čipů využívá. Významně se tato technologie využívá při sportu k měření času jednotlivých závodníků (zvlášť při velkých závodech, kdy není možné jednotlivce měřit stopkami).  Jelikož mají čipy dostatečnou kapacitu pro průběžné ukládání dat, jsou využívány také k bezhotovostním platbám v podobě elektronické peněženky. 

A navíc, díky RFID může firma sledovat pohyb nejen celého nákladu, ale i pohyb každého jednotlivého kusu, který v balení je ... a to po celém světe.