Efektivní logistika – nekončící příběh zlepšování

Další ročník fóra Efektivní logistika, které organizuje společnost top vision ve spolupráci s odborným časopisem Logistika, se uskutečnil v poslední listopadový čtvrtek v Praze. Jak již napovídá název akce, řečníci se zaměřili převážně na nové trendy v oblasti logistiky a na možnosti zeštíhlení materiálových toků ve společnostech, jelikož úspory a snaha o zefektivňování neustále představuje pro firmy prioritní otázku.

Zveřejněno
05
Prosinec 2013
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V prvním příspěvku se prezident Logistické akademie, Jaroslav Bazala, zaměřil na problém nastavení efektivní strategie logistiky. O principu štíhlé výroby již slyšel asi každý, nicméně o agilní logistice neslyšel téměř nikdo. Nový trend, který postupně proniká i do našich končin, využívá tržní znalosti a zapojování dočasných zdrojů tak, aby byly využity příležitosti k vytváření zisku na proměnlivém a turbulentním trhu. Někdy to, co by štíhlá logistika považovala za mrhání, bere agilní koncept jako naprostou součást logistického procesu. Každopádně se nesmí zapomínat na to, že ne všechny systémy a strategie jsou vhodné pro veškeré výrobní procesy.

Božena Hrálová ze společnosti 3M Česko na druhou stranu přinesla několik příkladů, jak funguje vztah mezi obchodním a logistickým oddělením ve výrobní firmě. Nejdůležitější je, aby si obchodník a také logistik uvědomili, že se oba snaží dosáhnout ten samý cíl a že si vzájemně mohou pomoci. Každý obchodník se proto zúčastní školení o tom, jak se zboží dostane od výrobce k zákazníkovi. Když se totiž dozví, jakými logistickými procesy musí produkt projít, nebude svým zákazníkům slibovat, nereálné termíny dodán zboží. Na druhou stranu je samozřejmostí, že logistik dostane produktové školení.

Jedním z očekávaných vystoupení byl příspěvek paní Yvony Mazačové, jelikož na fóru zastupovala logistické oddělení společnosti Telefónica Czech Republic. V rámci snahy o co největší úspory přes optimalizaci dodavatelsko-odběratelského řetězce byl vytvořen projekt ESCOT, který trval dva roky a byly do něj zapojeny provozy z Velké Británie, Irska, Německa, České republiky a Slovenska. Po dvou letech příprav, průzkumů a návrhů na vylepšení dodávek a logistiky spotřebního zboží byla nakonec implementace výsledků do praxe odložena, jelikož Telefónica prodala irskou pobočku a prodej české a slovenské části se již chystá, takže projekt se uvést nepodaří ani v těchto zemích